NLENFR

Zorgzame Buurten


© Inge Nicholaij, Groningen 2019

Breng zorg weer onder de mensen!

Vitrine

zbmiddel18.svg
06zb05xeniahuisinbeeldmm.jpg
2020121405zorgzamebuurten.jpg

Er is vandaag al veel vernieuwing in de zorgsector. We verzamelen al die interessante parktijken en brengen het gesprek over zorgzame buurten op gang. Alle praktijken samen geven inzicht in de doorbraken die nodig zijn. Het zijn bouwstenen waarop we verder kunnen bouwen.

Plan van aanpak

clipboard.png
kruiwagen01.png
baksteen.png
baksteen.png

Verschillende private, publieke en burgerinitiatieven bouwen reeds mee aan zorgzame buurten. Zorg is er lokaal verankerd. De zorg verlaat de geïsoleerde en gespecialiseerde campussen aan de rand van de stad. Mensen krijgen de zorg die ze nodig hebben voortaan in hun vertrouwde leefwereld.

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

Bouwstenen

Masterplan nieuwbouw Den Dries
Masterplan nieuwbouw Den Dries
© Volt Architecten

Den Dries

Het woonontwikkelingsproject van Den Dries vzw geeft mensen met een zware ondersteuningsnood een volwaardige plaats in de stad. Het inclusieve en gemengde woonproject zal mensen huisvesten met en zonder beperking in dezelfde woonwijk in een stedelijke omgeving in Evergem. Het woonproject zet in op een doorgedreven vermaatschappelijking van de zorg en doorbreekt zo de idee van een klassieke zorgcampus, als een eiland afgezonderd van het dagelijkse leven.
Activiteiten van Het Schoppeke in beeld, 2021, Lier
Activiteiten van Het Schoppeke in beeld, 2021, Lier
© Dienstencentra Lier, Lier 2021

OCMW en Stad Lier Sociaal Beleid

Stad en OCMW Lier bouwden een zorgcampus uit rond het lokaal dienstencentrum Het Schoppeke in het stedelijke centrum van Lier: op de site worden grote onderwijsvoorzieningen, aangepaste woningen voor ouderen en andere diensten gecombineerd. OCMW en Stad Lier wilde zo een stukje stad creëren waar de zorgvraag van ouderen en zorgaanbod door leerlingen elkaar vinden om informele en intergenerationele buurtzorg te realiseren.
Sociaal-artistieke werking van Villa Voortman in beeld, 2019, Gent
Sociaal-artistieke werking van Villa Voortman in beeld, 2019, Gent
© Villa Voortman, Gent 2019

Villa Voortman

Villa Voortman is een Gents ontmoetingshuis voor personen met een gecombineerde problematiek van middelenmisbruik en psychische moeilijkheden. Deze groep mensen met een dubbeldiagnose valt in de reguliere hulpverlening vaak tussen schip en wal. Door in te zetten op een veilige ruimte voor ontmoeting, creativiteit, communale zorg en lokale verankering verlaagt Villa Voortman de drempel naar de zorgverlening voor deze groep.
Xenia Huis Leiden in beeld, Leiden
Xenia Huis Leiden in beeld, Leiden
© Xenia Huis Leiden

Xenia Huis Leiden

Jonge mensen tussen de 16 en 40 jaar die intensieve of palliatieve verpleegkundige en medische zorg nodig hebben kunnen in Nederland enkel terecht in klassieke hospices buiten de stad, waar de gemiddelde levensverwachting drie maanden is en de gemiddelde leeftijd tachtig. Of… in het Xenia Huis, een logeerhuis en hospice voor jonge mensen in het centrum van Leiden.
Het wijkgebouw van Wijkbedrijf Selwerd, Groningen
Het wijkgebouw van Wijkbedrijf Selwerd, Groningen
© Wijkbedrijf Selwerd, Groningen

Wijkbedrijf Selwerd

In de wijk Selwerd in Groningen lopen diverse innoverende initiatieven die gericht zijn op de sociale en fysieke vernieuwing van de wijk. Wijkbedrijf Selwerd neemt hierbij een bijzondere rol op door in te zetten op zorg in de brede zin van het woord. Het Wijkbedrijf staat voor een aanpak rond zorg voorzien door en voor de bewoners van de wijk zelf.
De keuken, Huis Perrekes
De keuken, Huis Perrekes
© Stijn Bollaert

Huis Perrekes

Een rusthuis ingebed in een alledaagse omgeving
De Korenbloem
De Korenbloem
© Stijn Bollaert

De Korenbloem

Oud en nieuw, privaat en publiek zijn verweven in een buurtzorgcampus
Godshuis van Sint-Amands
Godshuis van Sint-Amands
© OFFICEU Architecten

Godshuis van Sint-Amands

Een dienstencentrum als ontmoetingspunt tussen woonzorgcentrum en dorp
Zonnelied
Zonnelied
© Tim Van De Velde

Zonnelied

De weide van het zorgcentrum wordt een nieuw dorpsplein

Leeslijst


Artikel
Lokaal Samenwerken in zorgzame buurten
Prof. Liesbeth De Donder, Sylvia Hoens, Hannelore Stegen, Octavia Kint, An-Sofie Smetcoren
Fonds Dr. Daniël De Coninck, Vrije Universiteit Brussel - Agogische Wetenschappen

Publicatie
Baudelo: sociaal-ruimtelijk onderzoek
Els Vervloesem, Heleen Verheyden, Griet Roets, Evelyne Deceur, Emmely Swinnen
Architecture Workroom Brussels, UGent vakgroep Sociaal Werk en Sociale Pedagogiek

Artikel
Integrated community care for all: seven principles for care
Philippe Vandenbroeck, Tom Braes
Transnational Forum on Integrated Community Care

Boek
From Cure to Care - transitions in the healthy city of Utrecht
Els Vervloesem, Rinske Wessels / Architecture Workroom Brussels, De Smet Vermeulen architects, MUST Urbanism.
IABR, Municipality of Utrecht

Video
Van Cure naar Care: de film
Roel van Tour
IABR

Video
Nieuwe Coalities voor de Gezonde Stad
Roel van Tour
IABR

Video
Maatschappelijk investeren in de Gezonde Stad
Roel van Tour
IABR

Video
Bouwen aan de Gezonde Stad
Roel van Tour
IABR

Artikel
Buurtgerichte Zorg: de ‘actief zorgzame buurt’ als toekomstmodel voor Vlaanderen en Brussel
Prof. Dominique Verté, Ann Bekaert, Bart Denys, Johan De Muynck, Luc Foriers, Guy Plas, Tine De Vriendt, Stijn Moons, Tinne Peeters, Walter Sablon, Herwig Teugels, Frans Theys, Ward Tomsin, Ingrid Verhoeven, Christine Vervaet
Vereniging van Vlaamse Dienstencentra (VVDC), het Kenniscentrum Woonzorg Brussel

Artikel
Zorg voor de Buurt. Technische nota
Chantal Van Audenhove, Anja Declercq
LUCAS KU Leuven, Team Vlaams Bouwmeester, Agentschap Zorg en Gezondheid, Departement Omgeving

Artikel
Pilootprojecten Onzichtbare Zorg - innoverende zorgarchitectuur

Team Vlaams Bouwmeester, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Boek
Landscape and Energy - Designing Transition
Dirk Sijmons, Fred Feddes
Netherlands Architecture Institute (NAi Uitgevers/Publishers)

Presentatie
Buurtgerichte zorg
Emily Verté
Academie voor de Eerste Lijn, Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Antwerpen