NLENFR

Godshuis van Sint-Amands

Een dienstencentrum als ontmoetingspunt tussen woonzorgcentrum en dorp

Het vroegere godshuis van Sint-Amands was een liefdadigheidsinstelling waar armen, zieken, weeskinderen en ouderen werden verzorgd. Voortbouwend op die bestaande identiteit willen het gemeentebestuur en het OCMW van Puurs-Sint-Amands hier een algemeen onthaal, gemeentediensten, een bibliotheek en een lokaal dienstencentrum in onderbrengen. Het godshuis zal in zijn vroegere pracht worden hersteld en in het midden komt er een nieuw volume bij, ontworpen door OFFICEU en atelier horizon. Via een reeks openingen in de muren worden de kleine ruimtes van het historische gebouw aaneengeschakeld zodat ze grotere, onderling verbonden gemeenschapsruimtes vormen. Twee binnentuinen liggen verscholen in de hoeken van de verschillende gebouwen. Dankzij de herinrichting van het godshuis kan er een verbinding worden gemaakt met het aangrenzende woonzorgcentrum. Daardoor wordt het dienstencentrum de plaats waar de ouderen uit het zorgcentrum en de dorpsbewoners elkaar spontaan kunnen ontmoeten.

partners en actoren
OFFICEU Architecten, atelier horizon, OCMW Puurs-Sint-Amands
thema
gemeenschap, zorg
schaal
gebouw
website
offic.eu