NLENFR

Grote uitdagingen en ambitieuze plannen vliegen ons om de oren: de economische relance, een competente arbeidsmarkt, sociale en mentale gezondheid, een robuust zorgsysteem, de klimaat- en energietransitie, een duurzame voedselketen, het versterken van de biodiversiteit, enzovoort.

Hoe zetten we de stap van ‘papieren’ analyses en intenties naar structurele en kwalitatieve veranderingen in onze buurt, samenleving en economie? Om die essentiële stap te zetten, wachten burgers, overheden en ondernemers nog te vaak op elkaar. Elk van hen zit gevangen in zijn eigen sector, belangen of bevoegdheden. Niemand kan de gewenste veranderingen alleen realiseren. Hoe breken we samen uit?

We hebben de grote opgaven voor de toekomst in het vizier, maar ze blijven steken in de fase van het pilootproject en het experiment. Het ‘mainstreamen’ van deze werven vergt nieuwe samenwerkingen tussen sectoren, beleidsdomeinen en maatschappelijke actoren. Een sectoraal en gepolariseerd veld maakt samenwerken moeilijk tot onmogelijk. We hebben nood aan een nieuwe werkruimte waar inzichten en capaciteiten kunnen uitgroeien tot structurele Investeringsprogramma’s.

De Grote Verbouwing 2020–2030 is geen overheid, geen commercieel initiatief en ook geen pressiegroep. Het is een maatschappelijke verbindingsruimte die de transformatie van onze leefomgeving ondersteunt en versnelt. We bundelen de inzichten en middelen van diverse actoren om elke straat, wijk, werkomgeving en landschap tot een vitale Toekomstplek te verbouwen. We ontsluiten de Toekomstplekken via leer- en publieksprogramma’s. Als we de verbouwingen op vele plaatsen tegelijk realiseren, vormen ze het grootste transformatieproject van onze tijd. Ze brengen een kettingreactie op gang. Er ontstaan nieuwe samenwerkingen en sociale netwerken, nieuwe skills, tewerkstelling en economische ketens, een florerend ecosysteem en een nieuw energiesysteem.

Als onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma biedt De Grote Verbouwing ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties de context, de kennis en de ondersteuning om mee te timmeren aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen we coalities en formuleren we strategische werven die we tussen nu en 2030 massaal kunnen realiseren.