NLENFR

 

De Grote Verbouwing

UPDATES
agenda 18 Mar '24
De energietransitie in bestaande stadswijken en dorpskernen versnellen
Elk lokaal bestuur zal de komende jaren een actieplan ontwikkelen en uitrollen om alle woningen op zijn grondgebied emissieloos te krijgen tegen 2050. Maar wat zijn de concrete projecten, ondersteuning en beleid om die transitie te realiseren? Hoe kunnen besturen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken? Daar zijn we naar op zoek! Vanuit een tiental innovatieve Living Labs in Vlaanderen, Brussel en Nederland identificeren we een reeks prototypische projecten om de energietransitie in bestaande stadswijken en dorpskernen effectief te versnellen. Een BEO-veld onder een sportveld koppelen aan renovatie van omliggende woningen. Of een publiek gebouw als startpunt voor een energiegemeenschap in een bouwblok. Het zijn slechts twee voorbeelden van types doorbraakprojecten die in vele steden en dorpen mogelijk zijn. De kracht van deze projecten is dat ze op vijf innovatiefronten aan de slag zijn: het beleidsmatige, het sociale, het financiële, het juridische en het techn(olog)ische. Deze conferentie biedt een perspectief én een set aan praktische bouwstenen waar je als lokaal beleidsmaker, ondernemer of burgerinitiatief mee aan de slag kan in je eigen buurt. Geprogrammeerd door Architecture Workroom Brussels en VITO Nexus, als partners van De Grote Verbouwing 2020–2030. [b]Volledige programma en tickets: [/b] https://ftihasselt.be/activiteiten/de-energietransitie-in-bestaande-stadswijken-en-dorpskernen-versnellen/ [[https://www.yumpu.com/nl/document/view/68663046/vijf-doorbraakprojecten-voor-energiewijken# GIDS VOOR DE VERSNELLING VAN DE ENERGIETRANSITIE IN STADSWIJKEN EN DORPSKERNEN]]
agenda 18 Mar '24
Toekomstgerichte leer- en werkomgevingen
[b]Wil jij meebouwen aan hoe we leren en werken in 2050? Kom dan op maandag 18 maart naar het stadhuis van Leuven en leg samen met andere vernieuwers uit Leuven en Vlaanderen de eerste steen voor jouw toekomstgerichte leer- en werkomgeving. [/b] Heel wat professionele sectoren staan voor grote veranderingen. Niet alleen technologische veranderingen zullen een grote impact hebben op hoe we gaan leren en werken in de toekomst, ook sociale innovatie voltrekt zich op vele plaatsen in Vlaanderen. We hebben nood aan nieuwe leer- en werkvormen om de maatschappelijke uitdagingen te beantwoorden met nieuw talent en nieuwe jobs. [b]13u00 – 14u00 Rondleiding: expo Future Fusion en studio (incl. lunch)[/b] Tijdens deze lunch-ontmoeting in de prachtige setting van het historische stadhuis van Leuven is er de mogelijkheid om de expo Future Fusion te bezoeken, die het resultaat is van een ‘take-over’ door een groep Leuvense jongeren naar aanleiding van het  [[https://www.architectureworkroom.eu/nl/projects/5454/future-generations-lab-htel-de-ville-de-louvain Future Generations Lab]], het eerste experiment van de studio-werking in het stadhuis, in het kader van Flanders Technology & Innovation. Er is ook een toelichting over de werking van de studio, die tot eind 2024 de tweede verdieping van het stadhuis inpalmt. [b]14u00 – 15u45 Presentaties en debat: Toekomstgerichte leer- en werkomgevingen[/b] We nodigen zeer uiteenlopende initiatieven uit, die momenteel vernieuwend werk leveren op vlak van leer- en werkomgevingen. Her en der in Vlaanderen ontstaan nieuwe plekken van innovatie, die het debat over de transities in onze samenleving centraal stellen en ruimte bieden aan nieuwe leer- en werkvormen enerzijds, en aan nieuwe samenwerkingsvormen en praktijken anderzijds. De studio in het stadhuis van Leuven is een maatschappelijke ontwerpruimte. De Studio wil graag het model van haar werking en van de werkplaats toetsen aan de inzichten van andere innovatieve leer- en werkplekken. Zo ontstaat een netwerk van innovatieve werkplaatsen die samen Vlaanderen mee klaarstomen voor de toekomst. [b] 14:00 – 14:15   welkom en introductie [/b] [b]14:15 – 15:00  presentaties van toekomstgerichte leer- en werkpraktijken[/b] - Evi Swinnen, Timelab, Gent - Tom Michiels, Maakleerplek, Leuven - Melle Smets, Huis van de Toekomst, Rotterdam  - Jeanne Astrup-Chauvaux, Floating University Berlin (ENG) [b]15:00 – 15:45   rondetafelgesprek (in het engels) Towards more future-driven learning and working spaces[/b] - Jeanne Astrup-Chauvaux, Floating University Berlin - Evi Swinnen, Timelab, Gent - Martha Delagrange, Future Generations Lab - Lalynn Wadera, schepen van onderwijs en economie van Leuven - Lore Baeyens, coördinator studio, intendant LECH2030 en SOM Moderated by Roeland Dudal, Architecture Workroom Brussels In de voormiddag van maandag 18 maart vindt ook een besloten workshop plaats. In de[b] ‘Workshop: de studio als maatschappelijke ontwerpruimte’[/b] gaan we op zoek naar de geleerde lessen uit de eerste maanden van de werking van de studio. Hoe werken we samen op deze symbolische plek? Wat zijn de verschillende rollen in het proces en in de samenwerking? Welke soorten ruimte en welke middelen hebben we nodig? Welke programmatie ondersteunt de doelstellingen van de studio? En hoe vervult de studio zijn rol voor de verschillende netwerken en voor de ganse samenleving van Leuven?

Ambitieuze doelen zijn meer dan abstracte punten aan de horizon. Elk huis, elke straat, elke buurt en elk landschap is van belang. De Grote Verbouwing

De Grote Verbouwing 2020–2030 is een onafhankelijke leeromgeving, incubator en publieksprogramma. Ondernemende burgers, overheden, bedrijven, financiers, wetenschappers en organisaties timmeren mee aan concrete doorbraken en realisaties. Met de inzet van ontwerp en verbeeldingskracht vormen we coalities en formuleren we strategische werven die tussen nu en 2030 gerealiseerd kunnen worden. De Grote Verbouwing is een non-profit en toekomstgericht initiatief van een groeiende en diverse groep actoren met uiteenlopende expertises en maatschappelijke posities: economen, ontwerpers, sociologen, bestuurskundigen, beleidsmakers, financiers, transitie-experts, consultants, ondernemers, marketeers, projectontwikkelaars, en nog veel meer.

werkt aan concrete Toekomstplekken. Als we ze op veel plaatsen tegelijk kunnen realiseren, zijn ze het grootste transformatieproject van onze tijd en komen we tot de noodzakelijke transitie van onze leefomgeving. Kunnen we onze krachten bundelen om verandering te vermenigvuldigen?

Ontdek de missie van De Grote Verbouwing

Plan van aanpak

Voor elke strategische werf verzamelen we de inzichten en doorbraken die door lokale initiatiefnemers, ondernemers, onderzoekers en beleidsmakers worden ontwikkeld. We kruisen deze expertises, ontrafelen de hardnekkige opgave, en formuleren een agenda voor vervolgstappen. Dat doen we via calls voor praktijken en projecten, workshops en wandelingen waarvan we de inzichten tonen in de vitrines en bibliotheek van strategieën.
We staan op de schouders van de bestaande kennis en praktijk. Een kerngroep beslist deze werf te trekken en samen met stakeholders de hardnekkige opgave te doorbreken. We formuleren en verbeelden concepten voor toekomstplekken. We schetsen en onderbouwen een scenario, smeden de noodzakelijke coalitie en timmeren aan de benodigde praktijk- en capaciteitsopbouw.
Door uit bestaande initiatieven en praktijken te leren, verzamelen we kennis in de vorm van Bouwstenen die lopende en nieuwe projecten voeden en versterken. Zo initiëren en ontwerpen we gezamenlijk de benodigde versnellingsstrategieën om tot daadwerkelijke uitvoeringen, de verbouwingen op het terrein, te komen.
Vanuit bestaande en nieuwe praktijken ontstaan er per transitiethema leeromgevingen. We wisselen kennis uit en richten leernetwerken van actoren op rondom Bouwplaatsen die samen leiden tot Toekomstplekken.
Door van elkaar te leren, kunnen we versnellen en vermenigvuldigen. Dat doen we door het aanpassen van beleidskaders, financieringsmiddelen en wet- en regelgeving. Om dit te kunnen bereiken zetten we Investeringsprogramma’s op en sensibiliseren we het brede publiek om te werken aan het grootste transformatieproject van onze tijd.

Een Toekomstplek

De strategische projecten voor onze samenleving die we tussen nu en 2030 op vele plekken kunnen realiseren om tegelijk florerende ecosystemen, economische ketens en lokaal welzijn en welvaart te versterken. We vertrekken vanuit een gezamenlijke verontwaardiging en een gedeeld engagement rond een of meerdere thema’s en vertalen die naar een projectvoorstel.

vormt de werkruimte rond een strategisch werf waarin gesleuteld wordt aan kansen voor verandering. Toekomstplekken inspireren en begeesteren, ze maken de toekomst tastbaar en beleefbaar. Ze nodigen uit om mee te timmeren aan een positief verhaal van verandering.

Ontdek alle Toekomstplekken

Toekomstplekken

Voedselland

Een gezonde voedselproductie in een klimaatbestendig landschap.

Voedselland

Energiewijken

Naar een collectieve renovatie van ons woningenbestand.

Energiewijken

Klimaatstraten

Leefbare, veilige en gezonde straten.

Klimaatstraten

We maken een stapelplaats van Bouwstenen

Door innovatieve praktijken in kaart te brengen, bundelen we inzichten en destilleren we strategieën die vermenigvuldigd kunnen worden. Zo vormen de Bouwstenen de benodigde ingrediënten voor de realisatie van de verschillende Toekomstplekken.

: een online-platform vol inzichten en expertise verzameld uit de meest diverse hoeken. Zo beginnen we niet steeds opnieuw van nul, maar bouwen we voort op wat er al is. Het online-platform is een voortdurend groeiend instrument voor interdisciplinaire kruisbestuiving.

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

We benaderen de maatschappelijke en ruimtelijke uitdagingen vanop ooghoogte. Voor en met diegenen die het moeten doen en voor wie het ertoe doet. Enkel als we alle afzonderlijke krachten bundelen, wars van de waan van de dag en het individuele belang, geraken we met z’n allen vooruit. Ieders bijdrage doet ertoe.

Portretten

videoupdate: 31.03.21

Portraits: #1 Rony

CSA-boer Rony getuigt hoe het Community Supported Agriculture-model zijn inkomen al bij aanvang van het oogstseizoen verzekert – zijn particuliere klanten betalen een lidmaatschap en dragen zo de risico’s mee. De torenhoge grondprijzen in de stadsrand blijven echter een groot obstakel voor startende landbouwers, ongeacht het verdienmodel.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #4 Kurt

Veeboer Kurt wist met natuurorganisaties en fruittelers in de buurt een aantal win-win samenwerkingen op te zetten, vanuit de visie dat landbouwpraktijken onderdeel zijn van een meerlagig landschap.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #3 Yannick

Cultureghem stelt een fundamenteel sociale omgang met voedsel voor de stadsbewoners voor. De kerngedachte omvat toegang tot gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen. Tegelijk wordt het enorme oppervlak van de Abattoir in Anderlecht een bruisende ontmoetingsplek voor de dichtstbevolkte buurt van Brussel – als je eenmaal begint te koken, komen de eters vanzelf.
videoupdate: 31.03.21

Portraits: #2 Bernadette

Een groep buurtbewoners in de Gentse wijk Rabot vocht de aanleg van een buurtparking aan en richtte er een collectieve tuin op in de plaats. Nu vormt het binnengebied met 24 moestuintjes een belangrijke groene ontmoetingsplek voor de buurt.
552713586
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #7 Koen

Het Rollend Klimaatfonds voorziet laagdrempelige leningen voor burgers om hun woning in één klap energiezuinig te maken. Doordat de maandelijkse besparing op de energiefactuur groter is dan het aflossingsbedrag, komt een comfortabele woning ook voor de lagere inkomens binnen handbereik, volgens econoom Koen.
552713943
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #6 Sophie

Heroes for Zero wil nul verkeersdoden of zwaargewonden in de Brusselse straten. Dat gaat niet alleen over verkeersveiligheid, maar ook over het opeisen van de publieke ruimte: op weg naar een stad die kwetsbare mensen en sociaal leven boven de doorstroom van voertuigen stelt.
552713739
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #8 Koen

Gedeeld gebruik zonder eigenaarsschap en mèt goede afspraken, dat is de kerngedachte van Commons Lab, een Antwerps initiatief sinds 2018. En een common, dat begint al bij een gezamenlijke regenton.
552713397
videoupdate: 18.05.21

Portraits: #5 Els

Zonnepanelen en lokale groene energie voor zowel de grote als de kleine portemonnee. In Sint Amandsberg, bij Gent, kwam het dankzij het stadsprogramma Buurzame Stroom binnen de mogelijkheden voor Els en haar medebewoners – zonder de gentrificatie aan te jagen.
557952326
videoupdate: 02.06.21

Portraits: #9 Simon

Electricien Simon bekijkt het energieprobleem praktisch. Wat is nodig om een woning duurzaam te verwarmen? Hij belicht de uitdaging die voor ons ligt om de samenleving op grote schaalenergieneutraal te maken. Zijn conclusie: de juiste individuele keuzes maken het verschil, maar nog belangrijker is dat die keuzes zo snel mogelijk en door zoveel mogelijk mensen tegelijk gemaakt worden.
561055637
videoupdate: 09.06.21

Portraits: #10 Lieven

Dat de groenperkjes in de stad, bijvoorbeeld aan de voet van bomen in de straat, netjes en vakkundig onderhouden moeten worden, is iets waar maar weinigen bij stilstaan. Lieven geeft een inkijk in de weerslag van het vergroenen van straten op de beheerwerkzaamheden van de Groendienst –en de manier waarop burgers kunnen meegenieten van deze ‘vanzelfsprekendheid’.
631738274
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #12 Luc

631737465
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #11 Nena

631738566
videoupdate: 14.10.21

Portraits: #13 Marie

665166101
videoupdate: 18.01.22

Portraits: #14 Roel

665166529
videoupdate: 18.01.22

Portraits: #15 Hanne

De community van De Grote Verbouwing bundelt kennis, middelen en tijd. We zetten abstracte doelen om in concrete verandering in onze woningen, straten, wijken, steden en landschappen. We organiseren lezingen, debatten, werktafels, masterclasses, wandelingen en fietstochten. We doen dromen van meer.

Ontdek alle evenementen