NLENFR
Locatie
Bootstraat 9, 3500 Hasselt
Datum en tijdstip
Mon 18 March '24 — Mon 18 March '24
10u-15u30
Organisator
FTI Hasselt


De energietransitie in bestaande stadswijken en dorpskernen versnellen

Elk lokaal bestuur zal de komende jaren een actieplan ontwikkelen en uitrollen om alle woningen op zijn grondgebied emissieloos te krijgen tegen 2050. Maar wat zijn de concrete projecten, ondersteuning en beleid om die transitie te realiseren? Hoe kunnen besturen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken? Daar zijn we naar op zoek!
Vanuit een tiental innovatieve Living Labs in Vlaanderen, Brussel en Nederland identificeren we een reeks prototypische projecten om de energietransitie in bestaande stadswijken en dorpskernen effectief te versnellen. Een BEO-veld onder een sportveld koppelen aan renovatie van omliggende woningen. Of een publiek gebouw als startpunt voor een energiegemeenschap in een bouwblok. Het zijn slechts twee voorbeelden van types doorbraakprojecten die in vele steden en dorpen mogelijk zijn. De kracht van deze projecten is dat ze op vijf innovatiefronten aan de slag zijn: het beleidsmatige, het sociale, het financiële, het juridische en het techn(olog)ische.

Deze conferentie biedt een perspectief én een set aan praktische bouwstenen waar je als lokaal beleidsmaker, ondernemer of burgerinitiatief mee aan de slag kan in je eigen buurt.

Geprogrammeerd door Architecture Workroom Brussels en VITO Nexus, als partners van De Grote Verbouwing 2020–2030.

Volledige programma en tickets:  ftihasselt.be/activiteiten/de-energietransitie-in-bestaande-stadswijken-en-dorpskernen-versnellen/

GIDS VOOR DE VERSNELLING VAN DE ENERGIETRANSITIE IN STADSWIJKEN EN DORPSKERNEN