NLENFR
De Grote Verbouwing neemt je mee op wandel!
Onze toekomst wordt radicaal anders. De omslag van fossiele naar hernieuwbare energie, de transitie naar een duurzaam voedsel- en mobiliteitssysteem, een circulaire economie, een zorgzame leefomgeving, een inclusieve arbeidsmarkt zal voelbaar zijn tot in de haarvaten van onze wijken, onze buurten, onze huizen en onze straten. We kunnen de ene opgave niet langer scheiden van de andere. Het aanpassen van onze (sociale en ruimtelijke) omgeving is daarbij van cruciaal belang.

Bouwstenen voor Toekomstplekken

Toekomstplekken
5km
3h

Deze audiogids neemt je mee langs twaalf inspirerende plekken in de wijken in het noorden van Brussel en in de Kanaalzone. Je ontdekt er Bouwstenen voor Toekomstplekken en staat stil bij betekenisvolle kruispunten in dit stadsdeel in volle transformatie.

Gegidste wandeling
Saturday 16 Oct '21, 14:00

Bouwstenen voor Toekomstplekken

Naar meer Voedselland

Voedselland
4-5km
3h

Op naar meer Voedselland! Deze audiogids neemt je mee langs zeven bijzondere plekken in de beekvallei van de Vogelenzang, op de grens tussen Brussel en Vlaanderen.


Een energietransitie voor iedereen

Energiewijken
5km
3h

Deze route komt spoedig online.