NLENFR

Voedselland

Een gezonde voedselproductie in een klimaatbestendig landschap.

Energiewijken

Naar een collectieve renovatie van ons woningenbestand.

Klimaatstraten

Leefbare, veilige en gezonde straten.

Bufferbeken

Waterproblematiek aanpakken bij de bron.

Wijkmotoren

Versterken van het sociale weefsel.

Zorgzame Buurten

Breng zorg weer onder de mensen!

Maakleerplekken

Productie, innovatie en opleiding in het hart van de stad.
Online vanaf
1 Jan '30

Materialendorpen

Hoeksteen van de circulaire stad.
Online vanaf
1 Jan '30

Stroomverzamelaars

Een nieuwe plek voor de verschillende snelheden van stromen in de stad.
Online vanaf
1 Jan '30

Betaalbare woningen

Naar een transformatie van de woningmarkt.