NLENFR

Wijkmotoren


© Toestand, 2020

Versterken van het sociale weefsel.

Hoe organiseren we sociale draaischijven en vrijhavens voor ongedwongen ontmoeting en collectieve actie in het hart van onze wijken? Hoe kunnen we het sociaal kapitaal van een gemeenschap inzetten om een nieuwe dynamiek te brengen in het stedelijk weefsel?

Vitrine

08wm02blikfabriekcantin.png
wmmiddel17.svg
2020121208wijkmotoren.jpg
futureplacesobj03.png

‘Sociaal kapitaal’ is overal te vinden! Het komt erop aan de meest frisse en vernieuwende initiatieven te detecteren en samen te brengen. De kennis en knowhow op het terrein is onze meest waardevolle grondstof. Samen realiseren we nieuwe doorbraken. Een motor voor elke wijk!

Plan van aanpak

clipboard.png
baksteen.png
baksteen.png

Heel wat burgerinitiatieven spannen zich nu al in om in hun buurt plekken te maken die het sociale weefsel versterken. Hoe zorgen we ervoor dat deze wijkmotoren een duurzame impact kunnen hebben op toekomstige stadsvernieuwingsprojecten?

Ontdek de kaart met alle Bouwstenen

Bouwstenen

Allee du Kaai in beeld, 2020
Allee du Kaai in beeld, 2020
© Toestand, 2020

Allee du kaai

In 2022 komt er een nieuw park op de Materialenkaai tegenover Thurn&Taxis in de Brusselse Kanaalzone. In afwachting van de herinrichting van deze zone werd in 2014 Allée du Kaai uit de grond gestampt als tijdelijk project. Op vraag van Leefmilieu Brussel legt Toestand vzw zich toe op de ontwikkeling van een sociale dynamiek in de wijk als opstap naar de permanente herinrichting van de site in de toekomst.
Plattegrond Blikfabriek
Plattegrond Blikfabriek

Blikfabriek

De Blikfabriek ontpopt zich als een socioculturele ontmoetingsplek, lokaal nest en creatieve broedplaats in de schemerzone tussen een stuk nieuwe stad en bestaande arbeiderswijken in Hoboken, Antwerpen. Sinds 2018 is de transformatie van de voormalige industriële site aan de gang, via een tijdelijke invulling met ruimte voor innovatieve praktijken, buurtinitiatieven, cultuur, sport en groen.

Campus Atelier

Campus Atelier is een open coöperatief ontwerpatelier in de wijk Nieuw Gent. De initiatiefnemers van Campus Atelier gaan samen met buurtbewoners, schoolgaande kinderen, wijkorganisaties en passanten op zoek naar publieke ruimte in een stedelijk weefsel dat kampt met privatisering, commercialisering, segregatie en gentrificatie. Die publieke ruimte ‘vinden’ ze en geven ze (tijdelijk) betekenis door leegstaande gebouwen te transformeren tot collaboratieve werkplaatsen, door bestaande (semi-)publieke ruimtes te herdenken, en vooral door huidige stedelijke grenzen te overschrijden.
Plattegrond Parckfarm
Plattegrond Parckfarm

Parckfarm

Met Parckfarm krijgt een nieuwe typologie van openbare ruimte vorm in de voormalige verlaten spoorwegvallei achter Thurn&Taxis – nu een volwaardig stadspark. Het combineert de karakteristieken van een ‘lived’ of conviviaal stadspark met lokale microstadslandbouw. De initiatiefnemers van Parckfarm willen samen met buurtbewoners, kunstenaars, landbouwers en ontwerpers de groene publieke ruimte terug opeisen voor de bewoners als een urban commons. De trekkers van Parckfarm vzw proberen hierbij een duurzame impact uitoefenen op de strategische ontwikkeling van de site.
Art Basics for Children
Art Basics for Children
© Ilse Liekens

ART BASICS FOR CHILDREN

Art Basics for Children (ABC) vzw situeert zich op het snijvlak tussen kunst en educatie. Het is een labo voor esthetische ervaringen en artistieke sensibilisering en creativiteitsontwikkeling. Het ABC-huis in Schaarbeek is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie, bestemd voor schoolklassen, families, leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van musea en bibliotheken, zowel uit de buurt als in de wijdere omgeving.
Partners Buurtkeuken
Partners Buurtkeuken

Buurtkeukens

De burgerbeweging Buurtkeukens pleit voor een eerlijk, duurzaam en gezond voedselsysteem. De Buurkeukenbeweging begeleidt en brengt groepen van burgers samen die zich gezamenlijk inspannen voor de collectieve bereiding van dagelijkse maaltijden voor zichzelf en hun entourage, al dan niet met de hulp van gevestigde organisaties. Buurtkeukens wil ruimtes creëren waar opnieuw wordt samengeleefd.
House of Time
House of Time
© Tom Leentjes

House of Time

Het historische stadscentrum creëert ruimte om buiten de lijntjes te kleuren
Sint-Corneliuskerk
Sint-Corneliuskerk
© Stad Kortrijk

Sint-Corneliuskerk

Symbolisch erfgoed herbestemmen om onderdak te bieden aan een maatschappij in transitie
De Standaertsite
De Standaertsite
© Michiel De Cleene

De Standaertsite

Het binnengebied van een woonblok wordt een gemeenschapsruimte op initiatief van de buurt
Molenwest Square
Molenwest Square
© reporters

Molenwest Square

Een tijdelijke hal geeft de lokale dynamiek een boost

Leeslijst


Publicatie
Policy Analysis and Recommendations
Marjolein Cremer (Senior Advocacy Officer, European Cultural Foundation), Maria Francesca De Tullio (Postdoctoral Researcher, University of Antwerp), Pascal Gielen (Professor of Sociology of Culture & Politics, University of Antwerp), Violante Torre (Policy Officer, European Cultural Foundation)
European Cultural Foundation, Creative Industry Košice

Publicatie
Verkenning naar multifunctioneel ruimtegebruik. 22 gemeenschapscentra in Brussel
Els Vervloesem, Nik Naudts, Anna Gherardi, Jasmien Wouters, Heleen Verheyden, Filip Canfyn, Marleen Goethals
Architecture Workroom Brussels, Rebel, UAntwerpen

Publicatie
A journey through temporary use
Emma Tytgadt
URBACT, European Regional Development Fund, The REFILL network, Stad Gent