NLENFR

Sint-Corneliuskerk

Symbolisch erfgoed herbestemmen om onderdak te bieden aan een maatschappij in transitie

Kerken zijn altijd prominente gemeenschapscentra geweest in onze steden en gemeenten. Vandaag bekleden ze nog steeds een centrale positie in het leven van religieuze gemeenschappen, maar ze bieden ook de mogelijkheid om tegemoet te komen aan de noden van een veranderende maatschappij. In de Sint-Corneliuskerk in Aalbeke (Kortrijk) krijgt deze symbolische plaats een nieuwe waarde, als deel van een nieuwe publieke ruimte. De opdracht voor het project werd gegeven door de stad Kortrijk, na een participatief proces waarbij de kerkraad, de kerkfabriek, het OCMW, verenigingen, stadsdiensten en bewoners betrokken waren.
Het masterplan, ontworpen door Urbain, voorziet de herinrichting van de kerk, in samenhang met het multifunctionele ontmoetingscentrum van het gebouw waarin het OCMW is gehuisvest. Het ontwerp combineert een kleinere liturgische ruimte voor tachtig personen met een muziekschool en een bibliotheek, waardoor de ruimte nieuwe waarde kan krijgen voor alle generaties. Wat ooit de plek was voor doopsels, huwelijken en begrafenissen krijgt een nieuwe betekenis in de gemeenschap en zal nu geassocieerd worden met nieuwe herinneringen. Sint-Cornelius wordt opnieuw het gezicht van Aalbeke, niet alleen in een religieuze context, maar als mascotte van de gemeente.

partners en actoren
Urbain architectencollectief, Sileghem & Partners, Tech3, De Fonseca, Feys BV, stad Kortrijk
thema
gemeenschap
innovatieve aspecten
participatie
schaal
gebouw