NLENFR

Buurtkeukens

De burgerbeweging Buurtkeukens pleit voor een eerlijk, duurzaam en gezond voedselsysteem. De Buurkeukenbeweging begeleidt en brengt groepen van burgers samen die zich gezamenlijk inspannen voor de collectieve bereiding van dagelijkse maaltijden voor zichzelf en hun entourage, al dan niet met de hulp van gevestigde organisaties. Buurtkeukens wil ruimtes creëren waar opnieuw wordt samengeleefd.

De Buurtkeukenbeweging is geïnspireerd op op het ‘Réseau des Cuisines collectives’ in Quebec. Deze beweging telt bijna 1.500 groepen en bewijst al meer dan 30 jaar haar nut in de strijd tegen voedselonzekerheid. Na een verkennend uitstapje naar Montréal in 2018 kwam de Brusselse groep overtuigd terug van de relevantie van het systeem en richtte eind 2019 de vzw Buurtkeukens op. In Brussel staat de beweging nog in haar kinderschoenen, maar kent potentieel om verder uit te groeien.

Een Brusselse buurtkeuken is een ingerichte ruimte die op regelmatige basis wordt gebruikt door een of meer groepen burgers. Elke kookgroep opereert vanuit hun eigen omgeving en situatie en bepaalt haar eigen doelstellingen en organisatie, rekening houdend met de behoeften van haar leden. Deze vrijheid maakt het mogelijk een grote verscheidenheid van mensen te verwelkomen. Elke kookgroep is bovendien sterk lokaal verankerd en maakt gebruik van keukens van bestaande wijkorganisaties. De kookgroep leunt op de expertise en de tools van de beweging Buurtkeukens. De beweging verleent hulp met betrekking tot groepsorganisatie, logistiek, portiebespreking, hygiene, etc. De burgerbeweging faciliteert bovendien interactie tussen de verschillende kookgroepen en verzekerd de uitwisseling van know-how en tips. Tot slot vertegenwoordigt de beweging ook de betrokken burgers bij de overheid. De beweging krijgt steun van Brussel Leefmilieu.

Het initiatief Buurtkeukens biedt een antwoord op de doorgedreven vereenzaming, individualisering en prestatiegerichtheid van onze samenleving. Tussen krappe schema's en budgetten, gebrek aan vaardigheden of inspiratie, eenzaamheid, krappe behuizing, en keuzestress is dagelijks koken een uitdaging geworden. Al deze obstakels leiden tot het consumeren van industrieel voedsel en het verlies van voedselautonomie. Buurtkeukens willen in eerste instantie de voedselautonomie en de toegankelijkheid tot kwaliteitsvoeding voor iedereen te versterken. De Buurtkeukenbeweging wil bijdragen aan de ontwikkeling van een positieve dynamiek rond voedselproductie op buurtniveau. Uit buitenlandse ervaringen blijkt dat buurtkeukens daarnaast ook sociale impact hebben. Door samen te koken, en de thuiskeuken te herwaarderen als plek voor ontmoeting, samenwerking en uitwisseling, worden sociale banden versterkt, groeit kennis en erving, en neemt solidariteit toe.

adres
Brussel
thema
gemeenschap
innovatieve aspecten
solidariteit, participatie, burgerzin


Cartografie Buurtkeuken
imageCartografie Buurtkeuken
Elke Buurtkeuken-kookgroep is sterk lokaal verankerd, maakt gebruik van keukens van bestaande wijkorganisaties en leunt op de expertise en de instrumenten van de burgerbeweging Buurtkeukens.


Cartografie Buurtkeuken

Quisines de quartier for Brussels
videoQuisines de quartier for Brussels
Buurtkeukens willen in eerste instantie de voedselautonomie en de toegankelijkheid tot kwaliteitsvoeding voor iedereen te versterken. Daarnaast biedt het initiatief Buurtkeukens een antwoord op de doorgedreven vereenzaming, individualisering en prestatiegerichtheid van onze samenleving.


Quisines de quartier for Brussels

Buurtkeukens willen in eerste instantie de voedselautonomie en de toegankelijkheid tot kwaliteitsvoeding voor iedereen te versterken. Daarnaast biedt het initiatief Buurtkeukens een antwoord op de doorgedreven vereenzaming, individualisering en prestatiegerichtheid van onze samenleving.foto: Garcia Lorca Collectivo, 2019

Cycle de cuisine: les 4 étappes
imageCycle de cuisine: les 4 étappes
Het Buurtkeukens initiatief mobiliseert en brengt de verschillende kookgroepen met haar in contact. Het stelt tools ter beschikking zodat de verschillende kookgroepen voldoende vrijheid hebben om zelf hun doelen te stellen.


Cycle de cuisine: les 4 étappes