NLENFR

ART BASICS FOR CHILDREN

Art Basics for Children (ABC) vzw situeert zich op het snijvlak tussen kunst en educatie. Het is een labo voor esthetische ervaringen en artistieke sensibilisering en creativiteitsontwikkeling. Het ABC-huis in Schaarbeek is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie, bestemd voor schoolklassen, families, leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van musea en bibliotheken, zowel uit de buurt als in de wijdere omgeving.

De werking van ABC kent twee dimensies. Enerzijds is ABC een mobiel initiatief dat op verschillende locaties actief is en plaatselijk inzet op het uitbouwen van een sociale infrastructuur. Enerzijds is ABC een plaatsgebonden initiatief, met eerst de ABC-studio’s van meer nomadische aard en sinds 2008 het ABC-huis. Een interactieve ABC-studio of het ABC-huis zijn een combinatie van bibliotheek, atelier en tentoonstelling met inspirerende boeken, ideeën en visuals in een uitgepuurde vormgeving. Kinderen en volwassenen kunnen hier op een speelse en creatieve manier met hun zintuigen, hun verbeeldingskracht en hun creatieve mogelijkheid experimenteren. Elke bezoeker gaat zelf op onderzoek uit en wordt gestimuleerd om deze onderzoekshouding ook in de dagelijkse realiteit te integreren: bewuster kijken en luisteren verruimt de blik. De nadruk ligt op ‘learning by doing’ door het stimuleren van spelplezier en spelend leren. In dialoog treden over hun eigen perceptie en interpretatie van prikkels staat centraal, om zo ook het empathisch vermogen van individuen te versterken. Naast dit directe impulswerk werken de initiatefnemers van ABC aan strategieën om door middel van informele leerervaringen (toekomstige) leerkrachten te inspireren tot een meer artistieke, persoonlijke manier van onderwijzen. Anderzijds is ABC een mobiel initiatief dat op verschillende locaties actief is en plaatselijk inzet op het uitbouwen van een pedagogisch-artistieke infrastructuur. De initiatefnemers van ABC willen kunst en cultuur meer integreren in het dagelijkse leven en het onderwijs als tool voor dialoog en reflectie.

De eerste interactieve ‘ABC-studio’ kende een publieke try-out in 1998 op het BRONKS-festival in Brussel. Nadien opereerde de vzw een tijdje nomadisch tot het zich in 2008 nestelde in een eigen pand in Schaarbeek. Het ABC-huis is een voormalige industriële wasserij van 1600m2 over twee verdiepingen, vlakbij het Noordstation in Brussel. Samen met architectenbureau HUB renoveerde ABC het complex. Het ABC-huis bestaat uit diverse ateliers, een cinema-auditorium, een een crèche-café, een architectuur-studio, een keuken op kindermaat als draaischijf van het huis, buitenspeelruimtes en een moestuin. ABC is ervan overtuigd dat de manier waarop een ruimte is ingericht invloed heeft op hoe je leert. Met de inrichting van het ABC-huis hebben de architecten in nauwe samenspraak met de initiatiefnemers gezocht naar een juiste balans tussen sensibiliseren en overprikkelen.

De ligging van het oude industriële complex is tekenend voor de frictie tussen het zakelijke kantorenmilieu van de Noordwijk en het heterogene stadsweefsel van Schaarbeek. Met het ABC-huis en de renovatie van de oude fabriek hopen de iniatiefnemers om op deze beladen scharnierplek in Brussel een plek te maken, waar zowel families, kinderen, lesgevers, ondernemers, kunstenaars, en nieuwkomers, als de vele pendelaars en bezoekers die hier dagelijks neerstrijken zich door kunnen aangesproken voelen. Het ABC-huis probeert zich bewust te positioneren als een centraal schakelstuk in de wijk, door samenwerking op te zoeken met de buurt. Zo draagt het ABC-huis ook zorg voor de omgeving door de publieke groententuin in het nabijgelegen Zenne-park te onderhouden.

ABC vzw krijgt steun van een atypsiche coalitie van actoren: de Vlaamse Gemeenschap en Vlaamse Gemeenschapscommissie, het Centrum voor gelijkheid van Kansen en Triodos bank.

partners en actoren
Gerhard Jäger
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling, cultuurverandering
website
abc-web.be


slideshow
ABC huis in beeld
Het ABC huis biedt ruimte voor kunst en educatie voor kinderen en volwassenen in de buurt en de wijdere omgeving aan.

Kaart Art Basics for Children
imageKaart Art Basics for Children
Het oude industriële complex ligt tussenin het zakelijke kantorenmilieu van de Noordwijk en het heterogene stadsweefsel van Schaarbeek. Door samenwerking op te zoeken met de buurt, probeert het ABC-huis het stedelijke spanningsveld tussen beide te verlagen.


Kaart Art Basics for Children

Art Basics for Children - HUB
videoArt Basics for Children - HUB
Het ABC-huis bestaat uit diverse ateliers, een cinema-auditorium, een een crèche-café, een architectuur-studio, een keuken op kindermaat als draaischijf van het huis, buitenspeelruimtes en een moestuin. De infrastructuur reflecteert de balans tussen sensibiliseren en overprikkelen.


Art Basics for Children - HUB

Het ABC-huis bestaat uit diverse ateliers, een cinema-auditorium, een een crèche-café, een architectuur-studio, een keuken op kindermaat als draaischijf van het huis, buitenspeelruimtes en een moestuin. De infrastructuur reflecteert de balans tussen sensibiliseren en overprikkelen.foto: HUB Architecture, 2017

Film ABC huis
videoFilm ABC huis
Het ABC-huis in Schaarbeek is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie, bestemd voor schoolklassen, families, leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van musea en bibliotheken.


Film ABC huis

Het ABC-huis in Schaarbeek is een open en dynamisch onderzoekscentrum rond kunst, cultuur en educatie, bestemd voor schoolklassen, families, leerkrachten in opleiding, begeleiders van jeugdateliers, medewerkers van musea en bibliotheken.foto: Art Basics for Children, 2012

Art Basics for Children in de prijzen: 'Leraren moeten boeien'
artikelArt Basics for Children in de prijzen: 'Leraren moeten boeien'
Het ABC-huis vormt een bibliotheek, een speelhuis, een (kunsten)atelier en tentoonstellingsruimte dat kunst en educatie voor iedereen beschikbaar wil maken en op die manier de kunst een groter plaats wil geven in het dagelijkse leven.


Art Basics for Children in de prijzen: 'Leraren moeten boeien'


foto: Kris Hendrickx, Bruzz, Brussel 2017