NLENFR

Den Dries

Het woonontwikkelingsproject van Den Dries vzw geeft mensen met een zware ondersteuningsnood een volwaardige plaats in de stad. Het inclusieve en gemengde woonproject zal mensen huisvesten met en zonder beperking in dezelfde woonwijk in een stedelijke omgeving in Evergem. Het woonproject zet in op een doorgedreven vermaatschappelijking van de zorg en doorbreekt zo de idee van een klassieke zorgcampus, als een eiland afgezonderd van het dagelijkse leven.

Den Dries ondersteunt vandaag reeds 120 personen met een verstandelijke beperking vanuit de bestaande gebouwen in de Bolwerkstraat. Deze 30-jaar oude gebouwen zijn nog steeds innovatief omwille van hun ligging in een goed bereikbaar en met de nodige voorzieningen uitgerust woongebied. Aan andere zorgnoden beantwoorden deze gebouwen niet meer. Daarom opteert Den Dries voor een nieuwbouwproject met een ruimtelijke organisatie van de site en de nieuwe gebouwen die aangepast is aan de veranderende zorgnoden, geïnspireerd door het principe van beschermd en inclusief wonen.

Beschermd en inclusief wonen zorgt ervoor dat zorgbehoevenden deel uitmaken van het straatbeeld door zorg te decentraliseren en de woonplaats te verankeren in het stedelijk weefsel. De campus Den Dries volgt hetzelfde principe: de buurt wordt niet naar de campus gebracht, maar mensen met een beperking maken deel uit van de buurt. Den Dries bouwt een open en en doorwaadbaar woonpark als volwaardig onderdeel van de wijk. De woonsite voorziet aangepaste woningen voor mensen met een zware ondersteuningsnood en mensen met een beperkingen – vanuit het principe van gediversifieerde zorg - én voor mensen zonder zorgnood. Daarnaast worden er ook stedelijke voorzieningen geïntegreerd, zoals horeca, medische dienst en een sociale keuken, die ook voor de bestaande wijk een meerwaarde betekenen. Het woonproject wordt ontwikkeld op bestaande open ruimte. Den Dries kiest ervoor om die open ruimte maar voor 20% te bebouwen, om zo voldoende in te zetten op groene ruimte en trage verbindingen. Deze routes en paden die de site doorkruisen, creëren kansen voor spontane ontmoetingen tussen passanten, personeel, bewoners en bezoekers van de site. Tot slot houdt Den Dries bij het ontwerp van de nieuwe gebouwen rekening met duurzame en flexibele materialen en woontypologieën.

Het ontwikkelingsmodel van Den Dries is geënt op slimme financieringsvormen, in nauwe samenwerking met lokale partners en ondernemers. Den Dries vzw kocht 40 jaar terug het stuk bouwgrond in de woonwijk en werkt samen met een projectontwikkelaar voor de ontwikkeling van de site. Twee verschillende doelen, het genereren van financiële winst en het creëren van maatschappelijke meerwaarde, ontmoeten elkaar in dit project. De financiering van het project wordt deels gedekt door de projectontwikkelaar in ruil voor de bouw van appartementen voor eigen rekening op andere gronden van Den Dries vzw. Daarnaast financierde het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) mee het masterplan, via persoonsvolgende financiering van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Tot slot werd het woonproject mee mogelijk gemaakt door de Provincie Oost-Vlaanderen via een projectsubsidie voor experimentele woonprojecten.

partners en actoren
Den Dries vzw, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, Provincie Oost-Vlaanderen
thema
wonen, zorg, gemeenschap
innovatieve aspecten
financiering, solidariteit, cultuurverandering
schaal
gebouw, wijk


slideshow
Toekomstige woongebouwen Den Dries
Den Dries vzw bouwt aan een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking. Vanaf januari 2020 gaat de concrete invulling van het masterplan van start, na drie jaar denk- en verbeeldingswerk.

Luc Verbeke & Tim Bruylandt over Het masterplan (verhaal 7 van
videoLuc Verbeke & Tim Bruylandt over Het masterplan (verhaal 7 van 'Den Dries in 7 verhalen')
aan een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking. Vanaf januari 2020 gaat de concrete invulling van het masterplan van start, na drie jaar denk- en verbeeldingswerk.


Luc Verbeke & Tim Bruylandt over Het masterplan (verhaal 7 van 'Den Dries in 7 verhalen')

aan een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking. Vanaf januari 2020 gaat de concrete invulling van het masterplan van start, na drie jaar denk- en verbeeldingswerk.foto: Den Dries vzw, Evergem 2021

Den Dries bouwt een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking
artikelDen Dries bouwt een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking
Den Dries bouwt aan een gemengd woonproject in een groene omgeving. Het wil zo zuinig mogelijk omgaan met de schaars beschikbare ruimte. Vandaar bebouwt Den Dries slechts 20% van de totaal beschikbare open ruimte op het bouwterrein.


Den Dries bouwt een inclusieve woonsite voor mensen met en zonder beperking


foto: VRP, Kristien Bonneure, 2019