NLENFR

Xenia Huis Leiden

Jonge mensen tussen de 16 en 40 jaar die intensieve of palliatieve verpleegkundige en medische zorg nodig hebben kunnen in Nederland enkel terecht in klassieke hospices buiten de stad, waar de gemiddelde levensverwachting drie maanden is en de gemiddelde leeftijd tachtig. Of… in het Xenia Huis, een logeerhuis en hospice voor jonge mensen in het centrum van Leiden.

Verpleegkundige Jacqueline Bouts stootte op een blinde vlek in de palliatieve zorgverlening in haar eigen praktijk. Ze richtte een eigen huis op om aan de noden van jonge mensen die vanwege een oncologische, hematologische of neurologische aandoening, een spierziekte of ademhalingsproblematiek nood hebben aan intensieve zorg, tegemoet te komen. In het Xenia Huis is er plaats voor zes gasten, die er zowel voor korte of lange termijn kunnen verblijven. Zo kan respectievelijk de mantelzorger tijdelijk ontlast worden, of de zorgbehoevende jongeren even op adem komen in een andere omgeving. De gemiddelde leeftijd van zowel gasten als medewerkers ligt er een pak lager dan in de klassieke palliatieve zorgcentra. Door de ligging van Xenia Huis in de oude binnenstad van de studentenstad Leiden, is een groot deel van de van de vrjwilligers studenten en leeftijdsgenoten. Ook de architectuur van de nieuwbouw is aangepast aan de leeftijdsfase. Het Xenia Huis bevindt zich bovendien nabij stedelijke voorzieningen en programma’s die beantwoorden aan de wensen van jongeren.

Stichting Xenia wil zorg van de grote en gespecialiseerde instituten buiten de stad naar een kleinschalig en warm huis binnen de stad brengen. Bovendien creëert Xenia Huis ook meerwaarde voor de stedelijke omgeving. Als deel van het woonproject werd de omgeving rond het huis als openbare ruimte ingericht.

Het Xenia Huis project won in 2016 de Gouden Piramide prijs voor innovatief opdrachtgeverschap in ruimtelijke projecten. Jacqueline Bouts vormde samen met haar partner architect Piet van Veen een initiatiefgroep op. Dit deed ze in samenwerking met Els van Berkel, destijds coördinator van het regionale Netwerk Palliatieve Zorg, en architect Erik van Tussenbroek. Deze groep ging een samenwerking aan met de Stichting Leidse Studentenhuisvesting (later samengegaan met studenten- huisvester DUWO). Het gebouw is casco gebouwd door DUWO, dat nu de eigenaar is en het pand verhuurt aan Xenia. De inrichting en exploitatie financiert de stichting Xenia zelf. Ze steunt daarbij voor een belangrijk deel op de Vrienden van Xenia, een stichting die donateurs en sponsors werft.

Stichting Xenia werkt momenteel aan de oprichting van een tweede huis in Zwolle. Met deze locatie wil Xenia opnieuw in een stedelijke context beantwoorden aan de zorgnoden in Noordoost Nederland.

partners en actoren
Jacqueline Bouts, Piet Van Veen, Erik van Tussenbroek, Els van Berkel, Stichting Leidse Studentenhuisvesting, DUWO
thema
zorg, wonen
innovatieve aspecten
financiering, cultuurverandering
schaal
gebouw, wijk, regio


Xenia Huis Leiden in beeld, 2021, Leiden
Xenia Huis Leiden in beeld, 2021, Leiden
© Xenia Huis Leiden
Xenia Huis Leiden in beeld
Xenia Huis Leiden is een kleinschalig palliatief zorgcentrum voor jongeren in het hartje van studentenstad Leiden.
Gouden Piramide 2016 Stichting Xenia hospice met Xenia hospice voor jongvolwassenen te Leiden
Jacqueline Bouts besloot vanuit haar ervaring als kinderverpleegkundige zelf de blinde vlekken van de gezondheidszorg aan te pakken met de oprichting van stichting Xenia. De stichting werkt samen met onder meer studentenhuisvester DUWO en de ‘Vrienden van Xenia’, die financiële middelen voor de inrichting en de exploitatie van Xenia Huis doneert.
Xenia neem eens een kijkje in 2020
Xenia neem eens een kijkje in 2020
Het Xenia Huis wil een thuis bieden in een levendige, stedelijke context aan jonge mensen uit de regio die intensieve zorg nodig hebben.
Gouden Piramide podcast over het Xenia Huis in Leiden
Gouden Piramide podcast over het Xenia Huis in Leiden
Door de ligging van Xenia Huis in de oude binnenstad van de studentenstad Leiden, is een groot deel van de van de vrjwilligers studenten en leeftijdsgenoten. Ook de architectuur en de inrichting zijn aangepast aan de leeftijdsfase.
goudenpiramide.nl