NLENFR

Wijkbedrijf Selwerd

In de wijk Selwerd in Groningen lopen diverse innoverende initiatieven die gericht zijn op de sociale en fysieke vernieuwing van de wijk. Wijkbedrijf Selwerd neemt hierbij een bijzondere rol op door in te zetten op zorg in de brede zin van het woord. Het Wijkbedrijf staat voor een aanpak rond zorg voorzien door en voor de bewoners van de wijk zelf.

Het Wijkbedrijf opereert sinds 2014 als projectbureau van de wijk. Het Wijkbedrijf wil de bewoners van de wijk de protagonisten maken van de sociale en fysieke vernieuwing van de wijk Selwerd. Via het ‘Right to Challenge’, krijgen burgers en verenigingen het recht verleent om de overheid te vragen een bepaalde publieke taak zelf in handen te kunnen nemen in ruil voor een werkingsbudget. Gefaciliteerd door het Wijkbedrfijf namen in Selwerd de bewoners van bepaalde delen van de Groningse dienstverlening in eigen handen. Zo draagt het Wijkbedrijf bij aan de sociale ontwikkeling van de wijk, maar ook aan de ontwikkeling en mogelijkheden van individuele bewoners. Bewoners hebben invloed over de verdere ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Het financieel rendement van het wijkbedrijf wordt geherinvesteerd in de wijk en vloeit zo in de vorm van sociaal rendement terug naar de bewoners.

Het Wijkbedrijf opereert vanuit het wijkgebouw, een leegstaand schoolgebouw, dat de bewoners zelf beheren. Het wijkgebouw is een broedplaats voor startende bewonersinitiatieven die steeds volgens het principe van het ‘Right to challenge’ worden opgericht. Ondertussen lopen er vandaag ongeveer 25 wijkinitiatieven die meerwaarde creëren voor de wijk. Zo is er bijvoorbeeld een wijkrestaurant, een PC werkplaats, een buurtconciërge en een buurttaxi, en ondernemend Selwerd dat (startende) ondernemers faciliteiten voor werk, vergaderingen en voor het geven van bijeenkomsten en workshops aanbiedt.

Het Wijkbedrijf toont een proactieve aanpak voor zorg in de wijk, met zowel impact op een structureel niveau, als in de dagelijkse leefomgeving van de Selwerdse wijkbewoners. Zo creëert het Wijkbedrijf lokale werkgelegenheid voor bewoners die moeilijk toegang vinden tot de reguliere arbeidsmarkt. Daarnaast werkt het samen met de woningcoöperatie zodat het beheer van de woningen meer bij de bewoners wordt gelegd. Ook met de zorginstelling heeft het Wijkbedrijf een samenwerking opgezet om op een gecoördineerde manier diensten aan te bieden aan de wijk, aanvullend of in de plaats van bestaande diensten. Tot slot is het oude schoolgebouw uitgegroeid tot een warme plek voor ontmoeting, waar zeer diverse groepen van alle leeftijden en culturen zich thuis voelen.

partners en actoren
Gemeente Groningen, bewoners van Selwerd
thema
wonen, zorg, beheer, leren, gemeenschap
innovatieve aspecten
organisatievorm, cultuurverandering, beleidsinnovatie, burgerzin, eigenaarschap
schaal
wijk, gemeente


slideshow
Wijkbedrijf Selwerd in beeld
Het Wijkbedrijf opereert vanuit een voormalig schoolgebouw dat de bewoners zelf beheren. Van hieruit bieden het Wijkbedrijf en andere wijkinitiatieven een brede waaier aan activiteiten en diensten aan.

Wijkbedrijf Selwerd
videoWijkbedrijf Selwerd
Het Wijkbedrijf is een bedrijf door en voor inwoners van de wijk Selwerd. Het wijkbedrijf zet in op de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners.


Wijkbedrijf Selwerd

Het Wijkbedrijf is een bedrijf door en voor inwoners van de wijk Selwerd. Het wijkbedrijf zet in op de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners.foto: Wijkbedrijf Selwerd, Groningen 2015

GoudGroen aflevering 1
videoGoudGroen aflevering 1
Thema's zoals vergroening en ontharding, energiebesparing en duurzame voeding staan centraal in de werking van het Wijkbedrijf. Zo heeft het Wijkbedrijf een werkgroep die voortuinen van inwoners onder handen neemt om meer groen te voorzien.


GoudGroen aflevering 1

Thema's zoals vergroening en ontharding, energiebesparing en duurzame voeding staan centraal in de werking van het Wijkbedrijf. Zo heeft het Wijkbedrijf een werkgroep die voortuinen van inwoners onder handen neemt om meer groen te voorzien.foto: Jeen de Vos Producties, Groningen 2018