NLENFR

Het Bolhuis

In het Bolhuis gaat de productie van biologisch rund- en schapenvlees hand in hand met het extensief beheer van grasland. De verbinding tussen natuur en landbouw staat in het teken van biodiversiteit en het behoud van de bodemkwaliteit. Het ligt aan de basis van de rendabiliteit van het bedrijfsmodel.

Veeteler Kurt Sannen pleit ervoor om een boerderij zo economisch krachtig te maken dat het door om het even wie kan worden overgenomen, niet alleen door iemand van de familie. Veel landbouwbedrijven draaien nog te veel op onbetaalde familiale arbeid, wat leidt tot een onhoudbare en fragiele financiële situatie. Een landbouwbedrijf is en blijft een bedrijf. De zoektocht naar hoe landbouw en natuur elkaar kunnen versterken: dat staat centraal in het verdienmodel van het Bolhuis. Voor Kurt Sannen zijn agroecologie en samenwerking de sleutels tot succes.
Zo neemt hij groenteafval af van een witloofboer, recupereert hij maaisel bij het onderhoud van een boomgaard en begrazen zijn runderen en schapen het natuurgebied Dassenaarde. Zo overspant de natuurboerderij 120 ha waarvan 100 ha in eigendom van Natuurpunt en het Agentschap voor Natuur en Bos. Het Bolhuis kweekt daarom enkel oude lokale rassen koeien en schapen, voornamelijk Kempische runderen en Ardense Voskoppen, de ideale grazers om in ruwe omstandigheden natuurweides te beheren en beschermen. Het droge natuurgras vult Sannen aan met zelf geteelde grasklaver en luzerne op de eigen percelen. Zo is het bedrijfsmodel aangepast aan wat het natuurgebied in de aanbieding heeft en bereikt Sannen volledige voederautonomie. In ruil voor het grondgebruik beantwoordt het Bolhuis aan de ecologische beheersnoden van Natuurpunt. Volgens Kurt Sannen, die ook als zelfstandig consultant advies verleent aan lokale overheden, landbouwers en havenbesturen, wordt zo’n ‘meerlagig’ landschap, een landschap gekenmerkt door de combinatie en verweving van verschillende types grondgebruik, nog onvoldoende getest in Vlaanderen. Het Bolhuis toont dat natuurbeheer, klimaatadaptie, landbouw, en zelfs recreatie één integraal en rendabel verhaal kunnen vormen.

partners en actoren
Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos
thema
circulariteit, biodiversiteit, beheer, voedsel
schaal
regio, gemeente, plek
website
bolhuis.be


slideshow
Bioboerderij Het Bolhuis in beeld
Natuurbeheer, klimaatadaptie, landbouw en zelfs recreatie bestaan op de natuurboerderij van Kurt Sannen niet naast elkaar maar vormen één integraal verhaal, dat bijdraagt aan de kwaliteit van het grondgebied.

Boer Kurt Sannen, bioboerderij Het Bolhuis
Boer Kurt Sannen, bioboerderij Het Bolhuis
© Het Bolhuis, Diest 2016
Boerderij Het Bolhuis
artikelBoerderij Het Bolhuis "Door de natuur rondom de boerderij was ik verplicht om anders te denken"
Door in te zetten op samenwerking en een diversiteit aan activiteiten streeft het Bolhuis naar een economisch gezond en weerbaar landbouwbedrijf in harmonie met de natuur.


Boerderij Het Bolhuis


foto: Landbouwleven, 2021

'Hoe meer landbouwers in het verdomhoekje geplaatst worden, hoe minder natuur er zal zijn'
artikel'Hoe meer landbouwers in het verdomhoekje geplaatst worden, hoe minder natuur er zal zijn'
Kurt Sannen is ervan overtuigd dat het mogelijk is een economisch beleid te voeren dat boeren een volwaardig inkomen geeft voor hun inspanningen om natuur en voedselproductie te verzoenen, en tegelijkertijd boeren ontmoedigt die natuur verder te vernietigen.


'Hoe meer landbouwers in het verdomhoekje geplaatst worden, hoe minder natuur er zal zijn'


foto: Knack, 2015

De boeren kapot, is dat wat we willen?
artikelDe boeren kapot, is dat wat we willen?
Volgens Kurt Sannen moeten we afstappen van het polariserende idee dat natuur en landbouw niet hand in hand kunnen gaan. Hij gaat hier over in gesprek met bioboer Guy Depraetere van het Algemeeen Boerensyndicaat.


De boeren kapot, is dat wat we willen?


foto: De Standaard, 2019

Praktijkvoorbeeld klimaatadaptatie burgemeesterconvenant
artikelPraktijkvoorbeeld klimaatadaptatie burgemeesterconvenant
Het burgemeesterconvenant brengt Het Bolhuis naar voren als één van de praktijkvoorbeelden in Vlaanderen met een belangrijke klimaatadaptatie-component voor de verbetering en opwaardering van landbouw- en groengebied.


Praktijkvoorbeeld klimaatadaptatie burgemeesterconvenant


foto: Burgemeesterconvenant

https://i.vimeocdn.com/video/1141946137-589db8eb09ab08c6da98c0c87a6f36f74bfee0ca479efb256936d3780676019f-d_640
videoPortraits: #4 Kurt
Veeboer Kurt wist met natuurorganisaties en fruittelers in de buurt een aantal win-win samenwerkingen op te zetten, vanuit de visie dat landbouwpraktijken onderdeel zijn van een meerlagig landschap.


Portraits: #4 Kurt

Veeboer Kurt wist met natuurorganisaties en fruittelers in de buurt een aantal win-win samenwerkingen op te zetten, vanuit de visie dat landbouwpraktijken onderdeel zijn van een meerlagig landschap.foto: Mieke Debruyne, Diest 2020

Kurt Sannen genomineerd als Beste Graslandbouwer
videoKurt Sannen genomineerd als Beste Graslandbouwer
Kurt Sannen past zijn bedrijfsmodel aan in functie van wat het natuurgebied te bieden heeft, in de plaats van het natuurgebied als een extra beheertaak te beschouwen. Het voor het vleesvee droge natuurgras vult hij in de wintermaanden aan met eigen geteelde grasklaver.


Kurt Sannen genomineerd als Beste Graslandbouwer

Kurt Sannen past zijn bedrijfsmodel aan in functie van wat het natuurgebied te bieden heeft, in de plaats van het natuurgebied als een extra beheertaak te beschouwen. Het voor het vleesvee droge natuurgras vult hij in de wintermaanden aan met eigen geteelde grasklaver.foto: Veeteeltwebsite, Diest 2019