NLENFR

Coördinatieplatform Brussel

Het Coördinatieplatform heeft tot doel om de instrumenten, middelen en stakeholders samen te brengen en te operationaliseren om van de Brusselse Noordwijk een Positive Energy District (PED) te maken. Dit orgaan moet een visie ontwikkelen voor de hele wijk en de verschillende afzonderlijke energieprojecten coördineren.

Het Coördinatieplatform maakt deel uit van een transformatieprogramma van de Brusselse Noordwijk, waarbij de energietransitie wordt gebruikt als hefboom om economische, ecologische en sociale duurzaamheid te bereiken. Een succesvolle energietransitie voor de Brussel vereist een grondige transformatie van de technologieën en van de bedrijfs- en organisatiemodellen die in de lokale energiesector worden gebruikt, om op die manier de nodige sociale en economische interacties tussen de verschillende belanghebbenden tot stand te brengen. Reeds bestaande lokale initiatieven spelen een beslissende rol in deze verandering. Ze worden op wijkschaal gebundeld en gaan de dialoog aan met systeemactoren. Het Coördinatieplatform is een instrument dat burgers, private partijen en lokale overheden de mogelijkheid biedt om rechtstreeks betrokken te worden bij de vormgeving van de energietransitie. Stad Brussel heeft de opdracht gegeven aan Architecture Workroom Brussels en 3E om de opstart van het coördinatieplatform te begeleiden, waarna er een coördinator vanuit de stad zal worden aangesteld.

Het project kadert binnen het Europese onderzoekstraject JPI PED ‘Cities4PEDs’, waarin Brussel, Stockholm en Wenen kennis en expertise uitwisselen over het organisatieniveau en de instrumenten die nodig zijn voor Positive Energy Districts.

partners en actoren
Stad Brussel, 3E, AWB
thema
energie
innovatieve aspecten
organisatievorm, beleidsinnovatie
schaal
wijk


slideshow
Promenade Atelier in beeld
Langsheen een route in de Brusselse Noordwijk leren verschillende actoren elkaar en de buurt kennen. Ze gaan in gesprek om de noden en kansen te oogsten en samen na te denken over verschillende toekomstige energieprojecten.

Bovenaanzicht Noordwijk, 2018
Bovenaanzicht Noordwijk, 2018
© VOKA, 2018
Constellatie van actoren
imageConstellatie van actoren
Het platform brengt belanghebbenden en actoren samen om de noden en kansen rond het energievraagstuk aanwezig in de Brusselse Noordwijk bloot te leggen.


Constellatie van actoren


foto: Architecture Workroom Brussels, 2020

Presentatie Promenade Atelier
bestandPresentatie Promenade Atelier
Aan de hand van een narratief, achtergrondinformatie en pitches van experten, worden de aanwezigen van de Promenade Atelier uitgedaagd om na te denken over de energietransitie in de Noordwijk.

download / view PDF:
Presentatie Promenade AtelierUitnodiging en route Promenade Atelier
imageUitnodiging en route Promenade Atelier
Langsheen een route in de Brusselse Noordwijk leren verschillende actoren elkaar en de buurt kennen. Ze gaan in gesprek om de noden en kansen te oogsten en samen na te denken over verschillende toekomstige energieprojecten.


Uitnodiging en route Promenade Atelier


foto: Architecture Workroom Brussels, 2021

LEAP Noordwijk
imageLEAP Noordwijk
De experimenteerruimte van het Coördinatieplatform brengt de publieke sector, de private sector en de burgergemeenschap samen. In combinatie met reeds bestaande (kleinschalige) transformaties van de wijk, vormen zij de kiemen voor nieuwe, meer geïntegreerde lokale projecten die de basis zijn voor een Lokaal Energie Actieplan.


LEAP Noordwijk


foto: Architecture Workroom Brussels, 2021

Atlas van de Noordwijk
bestandAtlas van de Noordwijk
Ruimtelijke en cartografische analyses in combinatie met een zoektocht naar de representatie van de dynamiek in de Noordwijk (aan de hand van fotografie en veldwerk), brengen de Brusselse Noordwijk in kaart.

download / view PDF:
Atlas van de Noordwijk