NLENFR

BoerenBruxselPaysans

BoerenBruxselPaysans zet publieke gronden en middelen in om startende of omschakelende lokale landbouwers de nodige experimenteer- en innovatieruimte te bieden. Het project is een cruciaal onderdeel van Good Food, de Brusselse strategie om iedere Brusselaar toegang tot lokale, gezonde en kwaliteitsvolle voeding te bieden in een gezond en kwalitatief stadslandschap. Publieke gronden in de stadsrand geven letterlijk de ‘vrijruimte’ voor de ontwikkeling van ondernemerschap rond lokale voedselproductie.

Tussen de oefenterreinen van RSC Anderlecht ontwaart zich het laatste stukje platteland van Brussel en doemt het grootste stadslandbouwproject van de Brusselse metropool op. BoerenBruxselPaysans is een grootschalig experiment dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de overgang wil bewerkstelligen naar lokale voedselproductie. Werkgelegenheid en duurzaamheid zijn de kernwaarden van het initiatief. Achter BoerenBruxselPaysans zit een coalitie van publieke instanties en non-profitorganisaties die startende landbouwers testgronden voor drie jaren aanbiedt, maar ook de flankerende begeleiding en voorzieningen verzorgt. Er bestaat een gedeelde infrastructuur voor de productie, de bewerking en de distributie van fruit en groenten, zowel voor kandidaat-boeren als kandidaat-koks. Dit laat hen toe om hun innovatieve activiteiten economisch en ecologisch te testen in levensechte en veilige exploitatieomstandigheden. Daarnaast biedt de organisatie, zodra het educatief traject is doorlopen, actieve ondersteuning bij het vinden van permanente gronden, begeleiding bij het ondernemerschap, een uitgebreid publiek programma met buurtfeesten, fietsuitstappen en demonstraties, de opmaak van collectieve compostschema’s en teeltplannen, en een lokale boerenmarkt en distributienetwerk.
BoerenBruxselPaysans is uniek omdat het de ambitie heeft uit te groeien tot spil in een ruimer, randstedelijk netwerk. Met de strategische combinatie van fysieke infrastructuur, een groeiend alumni-netwerk van jongopgeleide landbouwers en een faciliterende overheid ontwikkelt het project een set aan basismaatregelen om landbouw te herintroduceren in de stad. Het initiatief kan perfect herhaald worden in de vele openruimtepockets langs de gewestelijke grens of in andere steden van het land.

partners en actoren
Terre-en-Vue, Brussel Leefmilieu, gemeente Anderlecht, Le Début des Haricots, Credal, La Maison Verte et Bleue
thema
zorg, biodiversiteit, beheer, mobiliteit, voedsel
innovatieve aspecten
burgerzin, solidariteit, cultuurverandering, beleidsinnovatie, financiering
schaal
regio, plek, gemeente


slideshow
BoerenBruxselPaysans in beeld
BoerenBruxselPaysans biedt infrastructuur en begeleiding aan boer.in.nen in de Brusselse stadsrand om hun bedrijf te testen en te uit te bouwen.

Goed boeren in de steden
artikelGoed boeren in de steden
Via historische referenties staven Tim Soens en Esther Beeckaert wat een stedelijke overheid als grondeigenaar kan betekenen voor de hedendaagse boerengemeenschap.


Goed boeren in de steden


foto: De Standaard

Neerpede krijgt zwemvijver, stadslandbouw 
en sportinfrastructuur
artikelNeerpede krijgt zwemvijver, stadslandbouw en sportinfrastructuur
BoerenBruxselPaysans doet dromen over wat een stedelijk voedsellandschap kan betekenen voor de stad in termen van voedselproductie, maar ook waterberging, lokale tewerkstelling, recreatie, omgevingskwaliteit, afvalverwerkign en biodiversiteitsontwikkeling. 


Neerpede krijgt zwemvijver, stadslandbouw 
en sportinfrastructuur


foto: Bruzz

https://i.vimeocdn.com/video/657812385.jpg?mw=800&q=85
videoVoor een lokale, gezonde en duurzame voeding
De geboden ondersteuning is gebaseerd op de hele keten van een gezonde, lokale en duurzame voedselproductie, van grond tot bord.


Voor een lokale, gezonde en duurzame voeding

De geboden ondersteuning is gebaseerd op de hele keten van een gezonde, lokale en duurzame voedselproductie, van grond tot bord.foto: BoerenBruxselPaysans

bestandVer-bouw het voedsellandschap!
Het programma van eisen en het ontwerp voor de Ketelboerderij, centraal in het BoerenBruxselPaysans project, staan symbool voor een nieuwe verhouding tussen landbouw, landschap en stad, en tussen producent en consument.  

download / view PDF:
Ver-bouw het voedsellandschap!