NLENFR

OCMW en Stad Lier Sociaal Beleid

Stad en OCMW Lier bouwden een zorgcampus uit rond het lokaal dienstencentrum Het Schoppeke in het stedelijke centrum van Lier: op de site worden grote onderwijsvoorzieningen, aangepaste woningen voor ouderen en andere diensten gecombineerd. OCMW en Stad Lier wilde zo een stukje stad creëren waar de zorgvraag van ouderen en zorgaanbod door leerlingen elkaar vinden om informele en intergenerationele buurtzorg te realiseren.

In 2018 openden het OCMW en de Stad Lier het lokaal dienstencentrum Het Schoppeke op de site van een voormalig woonzorgcentrum. Daarnaast werden op de site een 100-tal aangepaste woningen voorzien voor ouderen: 35 aangepaste ouderenwoningen van de sociale huisvestingsmaatschappij en 90 voor de private markt. In het nabijgelegen Begijnhof is er een hoge concentratie aan wooneenheden voor maatschappelijk kwetsbare mensen. In de buurt van de site bevinden zich een aantal onderwijsinstellingen, waaronder het technisch Sint-Ursula Instituut, en aantal andere organisaties zoals TEJO Lier en de Gasthuisgemeenschap De Brug Vzw. Zo geven het OCMW en de Stad Lier vorm aan de uitbouw van een zorgcampus met het lokaal dienstencentrum als offline draaischijf van de buurt.

Op deze zorgcampus staat het kleine helpen centraal. Zorg vertrekt hier vanuit de informele ondersteuning door de bredere gemeenschap in de buurt. De zorgcampus zet in op het intergenerationeel potentieel van de nabijheid tussen ouderen en studenten. Studenten worden ingezet om aan de zorgvragen van de buurt tegemoet te komen aan de hand van gemeenschapswerk of stageopdrachten. Dit wordt vanuit de onderwijsvoorzieningen mee gefaciliteerd. Door middel van huisbezoeken door het lokaal dienstencentrum worden de juiste doelgroepen naar dit informeel zorgnet geleid. Een digitaal platform ondersteunt de werking van dit buurtnetwerk op een virtuele manier.

Het team sociaal beleid van Stad Lier is verantwoordelijk voor de regie van de zorgcampus als onderdeel van het lokaal sociaal beleid. Het team werkt samen met het OCMW om de samenhang van de zorgcamus te bevorderen.

partners en actoren
OCMW Lier, Team Sociaal Beleid Stad Lier
thema
zorg, wonen, leren
innovatieve aspecten
beleidsinnovatie, solidariteit
schaal
gebouw, wijk
website
lier.be


slideshow
Activiteiten van Het Schoppeke in beeld
Het Lierse Dienstencentrum Het Schoppeke organiseert activiteiten voor de ouderen uit de wijk, die mee ondersteund worden door leerlingen van de verscheidene onderwijsinstellingen in de buurt.

, 2018, Lier
, 2018, Lier
© David Legreve
bestandLokaal Samenwerken in zorgzame buurten
De afgelopen twee jaar ondersteunde Fonds Dr. Daniël De Coninck binnen de Koning Boudewijnstichting 35 initiatieven die hun lokaal bijdragen aan zorgzame buurten. VUB-professor Agogische Wetenschappen Liesbeth De Donder maakte een evaluatie op van de initiatieven: participatie is de hoeksteen van zorgzame buurtprojecten.

download / view PDF:
Lokaal Samenwerken in zorgzame buurtenbestandProgramma dienstencentra Lier , nieuwsbrief 8
De Dienstencentra Lier, waar Het Schoppeke deel van uit maakt, voorzien elke maand een uitgebreid wijkprogramma, ook tijdens de pandemie. Het programma richt zich vooral op kwetsbare groepen en ouderen in de verschillende wijken.

download / view PDF:
Programma dienstencentra Lier , nieuwsbrief 8