NLENFR

Nos Bambins

Het proefproject ‘Nos Bambins’ in Ganshoren deelt de stroom die opgewekt is met zonnepanelen op het dak van een school met enkele buren in de straat, en is daarmee een van de eerste energiegemeenschappen in Brussel.

Sinds augustus 2020 genieten 122 zonnepanelen op het dak van de kleuter- en basisschool ‘Nos Bambins’ in Ganshoren van de overvloedige zonnestralen. Het grote dak van de school produceert meer zonne-energie dan de school verbruikt, zeker in de zomermaanden en weekends. Daarom hebben de vzw APERe (Association pour la Promotion des Energies Renouvables) en Brussels netbeheerder Sibelga de school gekozen als testlocatie om een lokale energiegemeenschap op te zetten. Veel buren hebben namelijk geen eigen huis of de middelen om zonnepanelen op hun dak te leggen. Tegelijkertijd zijn er ook energieoverschotten, bijvoorbeeld tijdens de weekends en in de zomervakantie. Vraag en aanbod samenbrengen en elektriciteit delen, zorgen ervoor dat meer mensen kunnen genieten van de voordelen van hernieuwbare energie.

Voor het delen van de stroom werd een energiegemeenschap opgericht, bestaande uit zes particuliere buren (waarvan één ook zelf produceert) en de gemeente, die hiermee omliggend patrimonium van hernieuwbare stroom voorziet. Gebouwen met complementaire consumptieprofielen zijn hiervoor ideaal. Het eerlijk verdelen van de stroom tussen de leden en het opzetten van het nieuwe financieringsmodel gebeurde onder begeleiding van APERe. Lokale stroom is goedkoper, omdat maar een klein deel van het elektriciteitsnet gebruikt wordt. Dit resulteert in een goedkoper tarief dan het reguliere nettarief. Tegelijkertijd kunnen producenten hun stroom lokaal verkopen aan een iets hoger tarief dan wanneer ze het terug aan het net zouden voeden. Verder werden er ook slimme elektriciteitsmeters geïnstalleerd, die voortdurend meten wie wat produceert en verbruikt.

De wetgeving is momenteel nog niet aangepast om lokaal stroomoverschotten te delen met de buren. Enkel proefprojecten zoals ‘Nos Bambins’ zijn mogelijk na de nodige toestemming van Brugel. Aan dit wetgevend kader wordt wel gewerkt. Belangrijk bij lokale energiegemeenschappen is dat ze niet gericht zijn op winst, maar ook voordelen op sociaal, economisch of ecologisch vlak nastreven. Als het gemakkelijker wordt om energie te delen met de buurt, vergroot eveneens de betrokkenheid bij de transitie naar duurzame energie.

partners en actoren
APERe, Sibelga, Leefmilieu Brussel
thema
energie
innovatieve aspecten
organisatievorm, solidariteit, eigenaarschap
schaal
wijk, gebouw


slideshow
Nos Bambins in beeld
Hernieuwbare energie, die opgewekt wordt door de zonnepanelen op het dak van de kleuter- en lagere school van Ganshoren of door kleinere prosumenten, wordt nu lokaal gedeeld in een energiegemeenschap die bestaat uit buurtbewoners.

Hoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt
artikelHoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt
Door energie lokaal te produceren en te verbruiken, kan deze goedkoper verkocht worden. De overschotten die de zonnepanelen op het dak van de school produceren, worden aan een lager tarief dan het net verkocht aan de buren die er gebruik van kunnen maken wanneer de school dat zelf niet doet.


Hoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt


foto: Sara De Sloover. Bruzz, 2021

bestandEnergiegemeenschap Nos Bambins uitgelegd
Ondanks het gebrek aan een wetgevend kader voor het onderling delen van elektriciteit, kreeg het proefproject Nos Bambins een uitzondering van Brugel (de regulerende instantie voor elektriciteit, gas en controle van de waterprijzen) voor de uitwerking van de energiegemeenschap.

download / view PDF:
Energiegemeenschap Nos Bambins uitgelegdIn Ganshoren zorgt een school voortaan voor de energiebevoorrading van een hele wijk
artikelIn Ganshoren zorgt een school voortaan voor de energiebevoorrading van een hele wijk
Brussels elektriciteitsnetbeheerder Sibelga ondersteunt de energiegemeenschap in het regelen van de praktische zaken rond de verdeling van de productie tussen de verschillende gebruikers en legt de verkoopsvoorwaarden van de energie vast. Ook voorziet Sibelga slimme, communicerende meters om het verbruik en de productie bij te houden, zodat een verminderde energierekening opgemaakt kan worden.


In Ganshoren zorgt een school voortaan voor de energiebevoorrading van een hele wijk


foto: Sibelga, 2020

Collectief zelfverbruik
videoCollectief zelfverbruik
Verbruikers in een energiegemeenschap kopen via collectief zelfverbruik en aan een lager tarief energie aan van een of meerdere producenten. Hiervoor moeten de producenten en consumenten zich samen laten vertegenwoordigen door een rechtspersoon (de energiegemeenschap) die een overeenkomst tekent met de netbeheerder.


Collectief zelfverbruik

Verbruikers in een energiegemeenschap kopen via collectief zelfverbruik en aan een lager tarief energie aan van een of meerdere producenten. Hiervoor moeten de producenten en consumenten zich samen laten vertegenwoordigen door een rechtspersoon (de energiegemeenschap) die een overeenkomst tekent met de netbeheerder.foto: Sibelga, 2019