NLENFR

Hemelwateras Edegemsesteenweg

Geplande rioleringswerken vormden aanleiding om de Edegemsesteenweg, inclusief een park en twee schoolomgevingen grondig te herzien. Water dat eerst onzichtbaar ondergronds werd afgevoerd, krijgt een zeer prominente plek in het straatbeeld. Daarvoor moesten een aantal obstakels overwonnen worden.

De weg, een grijze tweerichtingsbaan zonder fietsinfrastructuur, kampte met regelmatige wateroverlast in de dichtbebouwde omgeving. Een coalitie van Antea Group, Aquafin, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer en de nutsbedrijven ontwierp en realiseerde een ‘hemelwater-as’, waarmee het regenwater gecontroleerd en getrapt wordt afgevoerd richting de Edegemsebeek.
Het water wordt maximaal geïnfiltreerd in verschillende wadi’s, infiltratiekommen en een grote nieuwe speeltuin in het park, waarbij de beroemde ‘soepkom’ een landmark in de omgeving vormt.

Onder deze soepkom werd een bufferbekken aangebracht om water, afkomstig van hoger gelegen straten, vertraagd af te voeren. Verderop in de straat werd een gracht aangelegd waarop de omringende bebouwing en het technisch instituut afwateren. Het samenspel van ingrepen betekent een grote stap vooruit en schept een nieuw precedent voor Vlaanderen.

Het bovengronds brengen van het water ging niet zonder slag of stoot; het team moest hard werken om bezorgdheden omtrent geurhinder, zwerfvuil en ongedierte bij de omwonenden weg te nemen. Dit werd gemakkelijker wanneer de voordelen van de heraanleg zichtbaar werden: een meer kwalitatieve leefomgeving die plaats biedt aan de bewoners voor rust en ontmoeting.

partners en actoren
Antea Group, Aquafin, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer
thema
mobiliteit, biodiversiteit, water
innovatieve aspecten
cultuurverandering
schaal
straat


slideshow
Hemelwateras Edegemsesteenweg in beeld
De boven- en ondergrondse inrichting van de straat zijn complementair. Verschillende ingrepen om het water te laten infiltreren en vertraagd af te voeren werden gecombineerd met een nieuwe mobiliteitslogica en groene speel- en ontmoetingsruimte op het maaiveld.

Congres 11 mei
videoCongres 11 mei 'Veerkrachtige ruimten': Hemelwateras Edegemsesteenweg
Hemelwaterinfiltratie in publiek domein is mogelijk, dat bewijst de Hemelwateras in de Edegemsesteenweg. Diverse ingrepen zorgen niet enkel voor waterinfiltratie en -buffering, maar ook voor de verankering van hemelwater in de publieke ruimte.


Congres 11 mei 'Veerkrachtige ruimten': Hemelwateras Edegemsesteenweg

Hemelwaterinfiltratie in publiek domein is mogelijk, dat bewijst de Hemelwateras in de Edegemsesteenweg. Diverse ingrepen zorgen niet enkel voor waterinfiltratie en -buffering, maar ook voor de verankering van hemelwater in de publieke ruimte.foto: Infopunt Publieke Ruimte / Antea Group, Kontich 2021

Edegemsesteenweg in Kontich
artikelEdegemsesteenweg in Kontich
De aanpak met randvoorwaarden, maatregelen, uitvoeringsaspecten en het beheer rondom de Edegemsesteenweg maken duidelijk waarom het project een voortrekkersrol heeft op het gebied van watermanagement in de publieke ruimte.


Edegemsesteenweg in Kontich


foto: Aquafin / Vlario, Kontich