NLENFR

BROEI

BROEI is een open denk- en doeplek voor de nieuwe generatie: een kweekvijver waar jongeren de kans krijgen om hun talenten te laten broeien. Kanszoekende jeugd krijgt een plek om om samen te ‘proberen’ en te experimenteren in het historische Duivelsteen. De werking van BROEI vzw brengt van hieruit een nieuwe dynamiek op gang in het midden van het Gentse stadscentrum.

In 2016 verkocht de Stad Gent het Geraard de Duivelsteen aan een private actor, de Gentse holding nv Koiba. In afwachting van een permanente bestemming zochten de eigenaars naar initiatiefnemers die het leegstaande pand een tijdelijke invulling wilden geven dat in het teken van de nieuwe generatie zou staan. De eigenaar ging een samenwerking aan met BROEI vzw en zou mee investeren in de werking van de organisatie om de invulling van het gebouw uit te testen. In de zomer van 2019 lanceerde het kernteam van BROEI een open call gericht aan organisaties door en/of voor jongeren tussen de 16 en 30 jaar en ongeorganiseerde jongeren met de vraag om eigen projecten (verder) uit te werken in de context van BROEI. Na maanden van voorbereiding met de geselecteerde organisaties opende BROEI in de zomer van 2020 de deuren voor het brede publiek.

Sinds 2020 doet het Duivelsteen dus dienst als experimenteerruimte, talentenfabriek en open ontmoetingshuis voor jongeren. Het kernteam van BROEI vzw treedt op als facilitator; het stelt het huis ter beschikking als uitvalbasis, ontfermt zich over een nauwkeurige selectie van organisaties met voldoende aandacht voor ‘unusual suspects’, en biedt ondersteuning aan deze organisaties qua materiaal, begeleiding en zichtbaarheid. De geselecteerde organisaties krijgen de kans om enkele maanden lang tijdens de zomer te doen, denken, en experimenteren, en mee de krijtlijnen van BROEI uit te tekenen. De ‘community of communities’ van geselecteerde jonge of gevestigde organisaties bestaat uit toeleiders van jongeren en (programma-)makers zonder toeleiding; de toeleiders zorgen dat de jongeren worden bereikt en de makers zorgen voor een gevarieerd aanbod. De activiteiten die in BROEI plaatsvinden zijn gebaseerd op drie pijlers en de kruisbestuiving hiertussen: technologie en duurzaamheid, leren en ondernemen, creativiteit en expressie. BROEI is een platform voor jongeren die over het muurtje van hun eigen organisatie durven kijken, leren van elkaar en samen bouwen aan een nieuw collectief verhaal. Deze kruisbestuiving zorgt ervoor dat jongeren die elders uit de boot vallen of met een creatief ei zitten dat ze niet kwijtgeraken in het reguliere aanbod, de ruimte krijgen om ongedwongen hun interesses en talenten te vinden, ontwikkelen en onderzoeken. De eerste opstap naar het verkennen van iets nieuws wordt vergemakkelijkt binnen de muren van BROEI omdat je er toevallig tegenaan kan lopen. Voorts bewaakt het kernteam ook dat BROEI met haar ‘community of communities’ toegankelijk blijft voor de meest kwetsbare jongeren, door een inclusief aanbod te verzekeren en de tarieven laag te houden.

De werking van BROEI is gebaseerd op ‘community building’ en de ‘community governance’. Zo zou in de aanloop naar de officiële opening een collectieve bouwperiode hebben plaatsgevonden onder begeleiding van Constructlab. Omwille van de covid-19-maatregelen is Constructlab in plaats daarvan met een klein team aan de slag gegaan om de hallen om te vormen tot multifunctionele plekken aan de hand van kleine en modulaire ruimtelijke ingrepen. Het doel van dit participatieve bouwproject was het aanwakkeren van gemeenschapsgevoel en gedeeld eigenaarschap over het project binnen de organisaties. Daar zet het kernteam met de uitbouw van community governance ook in de dagelijkse werking sterk op in. .

partners en actoren
Broei vzw, Stad Gent, Van Eyck Museum
thema
maakindustrie, leren, circulariteit, gemeenschap
innovatieve aspecten
organisatievorm, burgerzin, financiering
schaal
gebouw, wijk, gemeente
website
broei.be


slideshow
BROEI in beeld
BROEI is een experimenteerruimte en talentenfabriek voor en door jongeren in het Gents historisch centrum.

Eindevaluatie 2020
bestandEindevaluatie 2020
"In 2020 zag BROEI het levenslicht. Althans, zo leek dat voor de buitenwereld. Het verhaal van onze tijdelijke invulling in het Duivelsteen - volledig in het teken van de nieuwe generatie - begint een goede twee jaar eerder middels een studie van Architecture Workroom Brussels in opdracht van de eigenaars. Er wordt onderzocht wat het gebouw kan betekenen in het Gentse stads- weefsel."

download / view PDF:
Eindevaluatie 2020BROEI-chure
bestandBROEI-chure
BROEI is een kweekvijver waar talenten de tijd krijgen om te rijpen. Een plek waar jongeren samen kunnen ‘proberen’. Want niets moet en veel is mogelijk, met respect natuurlijk voor het gebouw, voor elkaar en voor de buurt.'

download / view PDF:
BROEI-chureInfographic BROEI
bestandInfographic BROEI
BROEI is een facilitator: we geven uit handen wat we kunnen en zorgen voor een vangnet. We stimuleren interne samenwerkingen tussen de organisaties die aangesloten zijn bij BROEI en faciliteren samenwer- kingen met partners van buitenaf. We laten construc- tieve frictie toe.'

download / view PDF:
Infographic BROEIartikelOpen Call BROEI 2021
Het kernteam van BROEI vzw het stelt het huis ter beschikking als uitvalbasis, ontfermt zich over een nauwkeurige selectie van organisaties met voldoende aandacht voor ‘unusual suspects’, en biedt ondersteuning aan deze organisaties qua materiaal, begeleiding en zichtbaarheid.
foto: BROEI, Gent 2021

Een jaar BROEI in retrospect
videoEen jaar BROEI in retrospect
BROEI is een platform voor jongeren die over het muurtje van hun eigen organisatie durven kijken, leren van elkaar en samen bouwen aan een nieuw collectief verhaal.


Een jaar BROEI in retrospect

BROEI is een platform voor jongeren die over het muurtje van hun eigen organisatie durven kijken, leren van elkaar en samen bouwen aan een nieuw collectief verhaal.foto: BROEI, Gent 2020