NLENFR

Atelier Groot Eiland

Atelier Groot Eiland wil zoveel mogelijk Brusselaars met een grote afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunen in hun zoektocht naar werk en professionele (re)integratie. De organisatie biedt werkervaring, vooropleidingen, arbeidszorg en jobcoaching aan in leerwerkplaatsen om de vaardigheden van haar medewerkers te verder ontwikkelen. Hierbij gaan lokale productie en duurzaamheid hand in hand met sociaal ondernemen. De initiatiefnemers van Atelier Groot Eiland willen zo de hoge werkloosheidscijfers bekampen en armoede bestrijden vanuit hun thuisbasis in Molenbeek.

De werking van Atelier Groot Eiland zet zich al meer dan 30 jaar in om zoveel mogelijk mensen een kans te geven op de arbeidsmarkt. Het doel is het verhogen van de kansen op het starten van een kwalificerende beroepsopleiding en op een succesvolle sollicitatie voor een betaalde en kwaliteitsvolle job, met het oog op de uiteindelijke (re)integratie in het reguliere arbeidscircuit. Daarnaast kan Atelier Groot Eiland voor medewerkers ook als een professionele oriënterings- en redynamiseringsinstrument fungeren. Atelier Groot Eiland is gericht op mensen met een grote afstand to de arbeidsmarkt, kansarmen, langdurig werklozen en laaggeschoolden in het Brusselse. Potentiële werknemers worden via de VDAB, de Brusselse dienst voor arbeidsbemiddeling Actiris of het OCMW doorverwezen naar Atelier Groot Eiland. Na een standaard opleidings- of werkervaringstraject van acht maanden, verlaten ze het atelier en kunnen ze doorstromen naar een kwalificerende beroepsopleiding, een sociale werkplaats of naar de reguliere arbeidsmarkt. Atelier Groot Eiland biedt ook arbeidszorg aan voor mensen die om medische, mentale, psychische, psychiatrische, sociale of multiproblematiek niet, nog niet of niet meer op de betaalde arbeidsmarkt terecht kunnen.

De organisatie opereert vanuit Molenbeek, de gemeente met het tweede laagste inkomensgemiddelde in België. Ze willen rechtstreeks inspelen op de hoge werkloosheidscijfers en kansarmoede van vele Molenbeekse gezinnen, door werkervaring aan te bieden, de zichtbaarheid van de wijk te vergroten door in te zetten op lokaal toerisme, en door de Molenbeekse bevolking te vertegenwoordigen ten aanzien van het gemeentebestuur. Atelier Groot Eiland bestaat uit verschillende projecten die als mini-ondernemingen werken. De restaurants Bel Mundo en RestoBEL, de broodjeszaak Bel’O, de schrijnwerkerij Klimop, de stadsmoestuinen en zelfplukboerderijen van Bel Akker, de biowinkel The Food Hub, het creatief atelier en de bakkerij van ArtiZan hebben elk hun eigen medewerkers en klanten, en spelen zo in op de noden van verschillende buurten in Brussel. Atelier Groot Eiland werkt nauw samen met andere partners in de sector welzijn, opleiding en tewerkstelling en is daardoor sterk lokaal vernetwerkt.

Het team van Atelier Groot Eiland biedt een duurzame leeromgeving aan. Ze combineren ecologie, korteketen en biologische voedselproductie met een sociale economie en maatschappelijke betrokkenheid. Bovendien zetten ze hard in op het belang van solidariteit en sociale wijkdynamiek, toegankelijkheid en betaalbaarheid, zowel voor werknemers als klanten. Atelier Groot Eiland biedt zo een alternatief toekomstbeeld voor de stedelijke arbeidsmarkt.

partners en actoren
Atelier Groot Eiland vzw, Europees Sociaal Fonds, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gemeente Brussel, Gemeente Molenbeek, Actiris Brussel, VDAB, etc.
thema
maakindustrie, leren, biodiversiteit, circulariteit, voedsel, zorg
innovatieve aspecten
organisatievorm, solidariteit, burgerzin, cultuurverandering, financiering
schaal
wijk, gemeente


Atelier Groot Eiland in 1 minuut
artikelAtelier Groot Eiland in 1 minuut
Atelier Groot Eiland biedt werkervaring, vooropleidingen, arbeidszorg en jobcoaching aan in leerwerkplaatsen om de vaardigheden van haar medewerkers te verder ontwikkelen.


Atelier Groot Eiland in 1 minuut


foto: bxl1, 2019

Reportage - Atelier Groot Eiland
videoReportage - Atelier Groot Eiland
Atelier Groot Eiland bestaat uit verschillende projecten die als mini-ondernemingen werken: d restaurants Bel Mundo en RestoBEL, de broodjeszaak Bel’O, de schrijnwerkerij Klimop, de stadsmoestuinen en zelfplukboerderijen van Bel Akker, de biowinkel The Food Hub, het creatief atelier en de bakkerij van ArtiZan.


Reportage - Atelier Groot Eiland

Atelier Groot Eiland bestaat uit verschillende projecten die als mini-ondernemingen werken: d restaurants Bel Mundo en RestoBEL, de broodjeszaak Bel’O, de schrijnwerkerij Klimop, de stadsmoestuinen en zelfplukboerderijen van Bel Akker, de biowinkel The Food Hub, het creatief atelier en de bakkerij van ArtiZan.foto: Mammouth Media, 2019

Atelier Groot Eiland - Good Food ambassadeur
videoAtelier Groot Eiland - Good Food ambassadeur
Het team van Atelier Groot Eiland biedt een duurzame leeromgeving aan. Ze combineren ecologie, korteketen en biologische voedselproductie met een sociale economie en maatschappelijke betrokkenheid.


Atelier Groot Eiland - Good Food ambassadeur

Het team van Atelier Groot Eiland biedt een duurzame leeromgeving aan. Ze combineren ecologie, korteketen en biologische voedselproductie met een sociale economie en maatschappelijke betrokkenheid.foto: Leefmilieu Brussel | Bruxelles Environnement, 2020

Atelier Groot Eiland: meer dan voedsel telen in de stad
artikelAtelier Groot Eiland: meer dan voedsel telen in de stad
"De organisatie ontstond begin jaren tachtig als een buurthuis waar mensen langskwamen voor een koffie of om voor elkaar te koken. Vervolgens werden ook bezoekers ontvangen en startte men een catering op. Het aantal medewerkers groeide, er werden ateliers opgericht en de focus verschoof naar opleiding."


Atelier Groot Eiland: meer dan voedsel telen in de stad


foto: Voedsel Anders Vlaanderen, 2020

Atelier Groot Eiland, het eiland aan het werk
artikelAtelier Groot Eiland, het eiland aan het werk
"Na schrijnwerkerij en de horeca ("twee sectoren waar in Brussel een aanbod is en waar mensen, zelfs met weinig opleiding, op elk moment kunnen instappen"), begint de GE-werkplaats aan stadslandbouw op grotere schaal".


Atelier Groot Eiland, het eiland aan het werk


foto: Anne Lebessi | La Libre