NLENFR

Allee du kaai

In 2022 komt er een nieuw park op de Materialenkaai tegenover Thurn&Taxis in de Brusselse Kanaalzone. In afwachting van de herinrichting van deze zone werd in 2014 Allée du Kaai uit de grond gestampt als tijdelijk project. Op vraag van Leefmilieu Brussel legt Toestand vzw zich toe op de ontwikkeling van een sociale dynamiek in de wijk als opstap naar de permanente herinrichting van de site in de toekomst.

Aan de Materialenkaai, tussen de Havenlaan en het kanaal in Brussel, ligt een zone bestemd voor herontwikkeling. Er komt een nieuw openbaar stadspark op initiatief van Leefmilieu Brussel en Beliris in 2022. De hangars en buitenruimte op de site werden voor 2014 al een tijdje niet meer benut. Leefmilieu Brussel lanceerde in afwachting van de definitieve herinrichting een openbare aanbesteding met als doel de leegstaande hangars en de braakliggende buitenruimte in de tussentijd opnieuw te activeren. Toestand vzw kreeg de opracht toegewezen. Op dit terrein van maar liefst 9.000 m2 realiseerden ze de eerste en nog steeds grootste ‘Spontane Actie Zone’ Allée du Kaai. Zij vormden de verzameling leegstaande loodsen, gekneld tussen de dichtbevolkte Maritiemwijk en Noordwijk, en een onbestemde buitenruimte om tot een bruisende ontmoetingsplek. Het is de eerste keer in het Brussels Gewest dat een overheidsdienst een project van tijdelijk gebruik opzet en aanstuurt.

Toestand is gericht op tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen en verlaten ruimte, en wil op die manier bijdragen aan een inclusieve en solidaire stad. In Brussel staat er zo’n 6,5 miljoen vierkante meter leeg aan kantoorgebouwen, woningen, industriële panden, etc. Door ruimte toegankelijk te maken voor organisaties met ruimtenoden, wil Toestand ruimteverspilling tegengaan en ruimte op een zinvolle manier inzetten voor de stad en haar bewoners. Allée du Kaai biedt zo de mogelijkheid aan lokale en bovenlokale socio-culturele projecten om zich verder te ontwikkelen. (Tijdelijke) leegstand creëert kansen voor organisaties en individuen en brengt mensen samen. Toestand zet zich in om een sociale dynamiek op gang te brengen en het socio-culturele stadsweefsel in de buurt te versterken in de aanloop naar de definitieve bestemming. Door het tijdelijk en experimenteel karakter van tijdelijk gebruik kan ook snel worden ingespeeld op de sociale, culturele en ecologische noden van de buurt. De tijdelijke invulling biedt de kans om de noden van de gemengde wijk in kaart te brengen, te experimenteren en te (her)evalueren. De inzichten kunnen in de ‘tussentijd’ mee vormgeven aan de toekomstige bestemming van de site.

Allee du Kaai biedt onderdak aan een dertigtal organisaties die er allerlei activiteiten ontwikkelen voor erg diverse doelgroepen, zowel uit de buurt als daarbuiten. Dat gaat van zeefdrukken, fietsherstellingen en conversatietafels tot een heus binnenskatepark en een volkskeuken. Ontmoeting, actie en creatie staan hierbij centraal. Toestand brengt dit netwerk van meer gevestigde organisaties, kleine initiatieven of geëngageerde buurtbewoners samen, verzorgt de externe en interne communicatie, en vervult een logistieke en coördinerende rol op de site. Alle partners werken samen aan de vormgeving van de site zelf en werken de programma’s uit. Toestand streeft ernaar leemtes op te vullen in het hedendaagse klassieke middenveld, door ruimte te geven aan nieuwe organisatievormen die geënt zijn op zelforganisatie en gemeenschappelijk belang.

partners en actoren
Toestand, Leefmilieu Brussel
thema
gemeenschap
innovatieve aspecten
organisatievorm, participatie, tijdelijk gebruik, wijkontwikkeling


slideshow
Allee du Kaai in beeld
Allee du Kaai maakte van de leegstaande loodsen op de Materialenkaai en de onbestemde buitenruimte daartussen een bruisende ontmoetingsplek voor de buurt.

Indeling Allee du Kaai
imageIndeling Allee du Kaai
Toestand streeft met de nieuwe invulling van de site tot 'Spontane Actie Zone' naar een inclusieve en solidaire stad en maakt ruimte toegankelijk voor iedereen met een ruimtenood.


Indeling Allee du Kaai

Op bezoek bij Allee du Kaai
videoOp bezoek bij Allee du Kaai
Leefmilieu Brussel lanceerde in afwachting van de definitieve herinrichting een openbare aanbesteding met als doel de leegstaande hangars en de braakliggende buitenruimte in de tussentijd opnieuw te activeren.


Op bezoek bij Allee du Kaai

Leefmilieu Brussel lanceerde in afwachting van de definitieve herinrichting een openbare aanbesteding met als doel de leegstaande hangars en de braakliggende buitenruimte in de tussentijd opnieuw te activeren.foto: Leefmilieu Brussel, Vlaamse Overheid, 2014

Leegstond. Handleiding voor gebruik van leegstaande ruimte
artikelLeegstond. Handleiding voor gebruik van leegstaande ruimte
Toestand bundelt en verspreidt haar ervaring en kennis over het tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen en verlaten ruimtes. Kennisdeling draagt bij aan de vermenigvuldiging van dergelijke projecten.

artikelHow to Nurture Flourishing Cultural and Creative Hubs: Lessons from the Netherlands
Allee du Kaai biedt onderdak aan een dertigtal organisaties die er allerlei activiteiten ontwikkelen voor erg diverse doelgroepen, zowel uit de buurt als daarbuiten. De rol van Toestand is om een ecosysteem te creëren waarin gevestigde organisaties, kleine initiatieven of geëngageerde buurtbewoners samen vorm kunnen geven aan de plek.
foto: Rinske Brand, Project for Public Spaces, 2021