NLENFR
De klimaatstraat als hefboom
De klimaatstraat als hefboomfoto: 2020
Update: 09.06.21

De klimaatstraat als hefboom

In de straat komen veel uitdagingen samen. Hoewel ze vaak gelinkt zijn aan verschillende beleidsdomeinen en bevoegdheden, landen ze in dezelfde ruimte. Bij veel pioniersprojecten zien we dat ze vertrekken van één specifieke opgave. Bijvoorbeeld de luchtkwaliteit aan de schoolpoort, of de wens voor extra ontmoetings- en speelruimte tijdens de zomermaanden.
Wanneer we spreken over een klimaatstraat gaan we een stapje verder. Hoewel deze kan vertrekken vanuit één specifieke uitdaging gaat de klimaatstraat op zoek naar methodes om tegelijk ook andere opgaves aan te pakken. Hoe kan het verbeteren van de luchtkwaliteit samengaan met hittebestrijding? Hoe kan het hergebruik van hemelwater ook voor bijkomende ontmoeting en sociaal contact in de buurt zorgen? Er zijn oneindig veel win-win kansen te vinden in de straat.