NLENFR

Warmtenet Eeklo

De gemeente Eeklo neemt met de aanleg van haar warmtenet opnieuw het voortouw in België. Het warmtenet is niet alleen het grootste van het land, het is ook deels in handen van de burgers zelf.

Stad Eeklo heeft een concessie toegewezen aan Warmtenet Eeklo, een consortium van infrastructuurgroep Veolia NV-SA en burgercoöperatie Ecopower cvba, voor de aanleg en exploitatie van een warmtenet op basis van restwarmte. Stad Eeklo is de eerste in België die haar volledige grondgebied openstelt voor de aanleg van een warmtenet. In België bestaat momenteel immers nog geen regelgevend kader voor warmtenetten. De realisatie van het warmtenet gebeurt gefaseerd. Momenteel loopt een detailstudie voor een eerste traject van de afvalenergiecentrale IVM langs het ziekenhuis AZ Alma naar het industrieterrein Nieuwendorpe. Verder zullen in een eerste fase enkele grotere gebouwen in de Oostveldwijk worden aangesloten op lokale warmteclusters: het nieuwe zwembad, de sporthal, het psychiatrisch centrum en een middelbare school. In dezelfde wijk heeft Plusoffice architects in het kader van het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied een ontwerpend onderzoek uitgevoerd waarin ze kijken hoe de demografische groei een hefboom kan zijn voor de energietransitie in de wijk. In latere fases kunnen ook verschillende andere wijken en industriezones aansluiten op het warmtenet.

Bijzonder aan het warmtenet van Eeklo is dat ook burgers mee eigenaar kunnen worden van het warmtenet. In totaal staat 35% van het project open voor rechtstreekse financiële participatie. Dit model van burgerparticipatie verzekert dat de inwoners van de stad niet enkel delen in de meerwaarde, maar ook reële inspraak hebben in het bestuur. Bovendien kan iedereen langs het tracé vrijwillig aansluiten. De consument zal, volgens het zogenaamde ‘niet-meer-dan-anders-principe’, niet méér betalen voor de warmte van het warmtenet dan voor het individuele gebruik van aardgas.

partners en actoren
Ecopower cv, Veolia, REScoop
thema
energie
innovatieve aspecten
organisatievorm, eigenaarschap, beleidsinnovatie, financiering
schaal
gemeente, wijk


Warmtevisie Eeklo: De uitdaging “Duurzame Warmte” in beeld gebracht
bestandWarmtevisie Eeklo: De uitdaging “Duurzame Warmte” in beeld gebracht
Via warmtezoneringsplannen onderzoekt Eeklo hoe men op de meest duurzame manier de stad en haar inwoners kan verwarmen.

download / view PDF:
Warmtevisie Eeklo: De uitdaging “Duurzame Warmte” in beeld gebrachtWarmtenet Eeklo
videoWarmtenet Eeklo
Het grondgebied van Eeklo wordt volledig opengesteld voor de aanleg van het warmtenet dat Eeklo op termijn volledig gasvrij zal maken. Eeklo werkt hiervoor samen met multinational Veolia en burgercoöperatie Ecopower om de grote infrastructurele kost te overbruggen. De kleine lokale warmteclusters uit de eerste fase, worden in een tweede fase op het grote warmtenet, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale, aangesloten.


Warmtenet Eeklo

Het grondgebied van Eeklo wordt volledig opengesteld voor de aanleg van het warmtenet dat Eeklo op termijn volledig gasvrij zal maken. Eeklo werkt hiervoor samen met multinational Veolia en burgercoöperatie Ecopower om de grote infrastructurele kost te overbruggen. De kleine lokale warmteclusters uit de eerste fase, worden in een tweede fase op het grote warmtenet, gevoed door restwarmte van de afvalenergiecentrale, aangesloten.foto: AVS Oost-Vlaamse televisie, 2020

Oostveld, energiewijk van de toekomst in Eeklo
videoOostveld, energiewijk van de toekomst in Eeklo
De demografische groei biedt een kans om de noodzakelijke verdichting te koppelen aan de energietransitie. Per soort gebouwtype in de wijk zijn er een aantal specifieke energie- en ruimtestrategieën te ontwikkelen. Deze typeopgave kan ook voor andere gemeenten als voorbeeld dienen.


Oostveld, energiewijk van de toekomst in Eeklo

De demografische groei biedt een kans om de noodzakelijke verdichting te koppelen aan de energietransitie. Per soort gebouwtype in de wijk zijn er een aantal specifieke energie- en ruimtestrategieën te ontwikkelen. Deze typeopgave kan ook voor andere gemeenten als voorbeeld dienen.foto: Provincie Oost-Vlaanderen, Departement Omgeving, IABR, AWB, Eeklo, Enprove, Plusoffice architects, 2018?

Warmtenet Eeklo gaat definitief van start
artikelWarmtenet Eeklo gaat definitief van start
Burgercoöperatie Ecopower heeft al verschillende coöperatieve windmolens op het grondgebied van Eeklo gerealiseerd, en zetelt samen met Eeklo en Veolia in het consortium Warmtenet Eeklo. Dankzij de coöperatieve structuur kunnen de burgers van Eeklo mede-eigenaar worden en kunnen ze hun warmtevoorziening in eigen handen nemen.


Warmtenet Eeklo gaat definitief van start


foto: Ecopower, 2020

Hoe Eeklo zelfvoorzienend wordt met groene energie
artikelHoe Eeklo zelfvoorzienend wordt met groene energie
Eeklo zet volop in op burgerbetrokkenheid en -coöperatie om de energietransitie te verwezenlijken. Zo ondervinden de Eeklonaren de voordelen van het produceren van lokale hernieuwbare energie.


Hoe Eeklo zelfvoorzienend wordt met groene energie


foto: Tom Ysebaert (De Standaard). Gemeente voor de toekomst, Bond Beter Leefmilieu, 2018

artikelGenoeg stroom uit wind voor hele stad. Wordt heel Vlaanderen Eeklo-gisch?
Eeklo zet volop in op burgerbetrokkenheid en -coöperatie om de energietransitie te verwezenlijken. Zo ondervinden de Eeklonaren de voordelen van het produceren van lokale hernieuwbare energie.
foto: Tom Ysebaert. De Standaard, 2018