NLENFR

Recypark

Recyclage van afval en materialen vormt de achtergrond voor nieuwe publieke ruimtes

Voor de transitie naar een circulaire economie zijn plaatsen nodig dicht bij de stad waar materialen worden verzameld en gerecycleerd. We kennen recyclageparken als verlaten plekken in de rand. Het ontwerp van 51N4E voor een van de nieuwe recyclageparken in Brussel wil dat imago omkeren door een publieke functie toe te voegen aan het klassieke materialenpark – in dit geval een skatepark en een groene ruimte. Dit naast elkaar plaatsen van functies was gebaseerd op een voorstel van de architecten zelf. Bovendien stelden ze voor om de luifel die deze nieuwe publieke ruimte overdekt van ergens anders te recupereren. Een manege in Luik die gesloopt zou worden bleek de noodzakelijke structuur te kunnen leveren, een 26 meter brede overwelving van gelijmd gelamineerd hout. Deze twee aanpassingen aan de opdracht geven het recyclagepark een stedelijk karakter en verlichten de negatieve associaties die verbonden zijn met afvalrecyclage.

partners en actoren
Net.Brussel, 51N4E, Witteveen+Bos, Rotor
thema
gemeenschap, circulariteit, beheer
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling
schaal
plek
website
51n4e.com