NLENFR

Programma Aardgasvrije wijken

Nederland wil tegen 2050 aardgasvrij worden. Het Programma Aardgasvrije Wijken is een bovenlokaal programma dat verschillende lokale testsites samenbrengt om collectief lessen te trekken, en zo de vermenigvuldiging van aardgasvrije (energie)wijken op gang te brengen.

Heel Nederland aardgasvrij maken, is een enorme uitdaging. Meer dan acht miljoen woningen en gebouwen moeten binnen dertig jaar van het aardgas af. Hiervoor heeft de overheid het interbestuurlijke Programma Aardgasvrije Wijken opgezet, een samenwerking tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zij ondersteunen gemeenten en betrokken partijen zo goed mogelijk in het aardgasvrij worden. Het doel van het programma is om te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald, en hoe de gemeenten de verschillende wijken het best aardgasvrij kan maken. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van grootschalige proeftuinen, waarvan er inmiddels 46 zijn gestart, en een bijbehorend Kennis- en Leerprogramma voor alle Nederlandse gemeenten. Op basis van praktijkervaring en concrete testsites worden knelpunten gesignaleerd, geagendeerd en waar mogelijk opgelost. Het Kennis- en Leerprogramma en de proeftuinen zorgen voor een vliegwiel, zodat gemeenten samen met de betrokken partijen op een steeds grotere schaal in staat zijn te starten met de wijkgerichte aanpak.

De gemeenten die meedoen aan het Programma Aardgasvrije Wijken mogen zelf kiezen hoe ze hun wijk van het aardgas halen. In de proeftuinen maken de deelnemende gemeenten hun woningen en andere gebouwen aardgasvrij of klaar om in de toekomst snel aardgasvrij te kunnen worden.

partners en actoren
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Het Interprovinciaal Overleg, De Unie van Waterschappen, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten
thema
energie
innovatieve aspecten
organisatievorm, cultuurverandering, beleidsinnovatie
schaal
wijk


46 deelnemende gemeenten Aardgasvrije Wijken
artikel46 deelnemende gemeenten Aardgasvrije Wijken
In het Programma Aardgasvrije Wijken zijn na een tweede selectieronde 46 wijken geselecteerd die subsidies van de Rijksoverheid krijgen om aardgasvrij te worden. Deze wijken vormen de proeftuin om kennis te vergaren en lessen met elkaar te delen.

De opgave waar
we voor staan
is groot
en complex.
Essaybundel over aardgasvrije wijken
door negen professoren
artikelDe opgave waar we voor staan is groot en complex. Essaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren
Nog niet alle vragen, en nog zeker niet alle antwoorden, zijn gekend om Nederland aardgasvrij te maken. Dankzij voortdurende reflectie in de leeromgeving en de gemeenschap wordt er samen, in plaats van elk apart, naar oplossingen gezocht.


De opgave waar
we voor staan
is groot
en complex.
Essaybundel over aardgasvrije wijken
door negen professoren


foto: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2020

Programma Aardgasvrije Wijken: Samen leren
door te doen
Programmaplan 2021-2024
artikelProgramma Aardgasvrije Wijken: Samen leren door te doen Programmaplan 2021-2024
De gemeentelijke proeftuinen vertrekken vanuit een wijkgerichte aanpak die onder andere infrastructurele efficiëntie met zich meebrengt en ook sociale opgaves meeneemt. Op basis van de geleerde lessen uit alle deelnemende gemeenten werd een programmaplan opgemaakt voor de volgende ronde aardgasvrije wijken.


Programma Aardgasvrije Wijken: Samen leren
door te doen
Programmaplan 2021-2024


foto: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, ?

Samen aan de slag met aardgasvrij. Inspiratie voor gemeenten
bestandSamen aan de slag met aardgasvrij. Inspiratie voor gemeenten
Gemeentes die reeds aan de slag zijn met de energietransitie bundelen hun motivatie, kennis en ervaring en delen dit met gemeentes die nog zoekende zijn aan de hand van een inspiratiegids.

download / view PDF:
Samen aan de slag met aardgasvrij. Inspiratie voor gemeenten