NLENFR

Nieuw Administratief Centrum Brasschaat

In het Nieuw Administratief Centrum Brasschaat wordt het snoeiafval uit de gemeente gebruikt om het gemeentehuis te verwarmen.

Het denken op wijkschaal, eerder dan per individueel gebouw, maakt het mogelijk om de energietransitie aan te pakken vanuit een bredere en lokaal geïntegreerde visie. Elke vorm van hernieuwbare energie kent namelijk een sterke plaatsafhankelijkheid, in dit geval de grootschalige aanwezigheid van biomassa. De parkgemeente beschikt namelijk over circa 40.000 laanbomen, waarbij volgens het beheersplan ongeveer zeshonderd bomen per jaar worden vervangen. Verder is er een plan om de biomassacentrale op wijkniveau in te zetten binnen het warmtenet van het grotere ontwikkelingsproject ‘de Kaart’ (2020-2024), met onder andere de bouw van twee scholen en negentig woongelegenheden.

partners en actoren
Gemeente Brasschaat, Compagnie-O Architecten
thema
energie, beheer
innovatieve aspecten
beleidsinnovatie
schaal
gebouw


slideshow
Het bomenbeheer in Brasschaat in beeld
Bomen in Brasschaat die ziek zijn of die gesnoeid moeten worden, zullen voortaan als biomassa dienen om het Nieuw Administratief Centrum te verwarmen met biogas.

Bomen worden efficiënter beheerd
artikelBomen worden efficiënter beheerd
Het opstellen van een beheerplan van de vele bomen in Brasschaat, zorgt ervoor dat er efficiënter met het onderhoud en de onderhoudskosten van de laanbomen wordt omgegaan. Zo kan uiteindelijk het gemeentehuis van lokaal biogas worden voorzien.


Bomen worden efficiënter beheerd


foto: Jan Brys. Gazet van Antwerpen, 2017

De economische kant van drevenbeheer snoeihout als biomassa
bestandDe economische kant van drevenbeheer snoeihout als biomassa
De gemeente Brasschaat onderzoekt de economische en praktische kant van het verwarmen met biogas.

download / view PDF:
De economische kant van drevenbeheer snoeihout als biomassaHoutsnipperinstallatie op laanbomen. Netwerkevent oogstbare landschappen biomassa
bestandHoutsnipperinstallatie op laanbomen. Netwerkevent oogstbare landschappen biomassa
De gemeente Brasschaat onderzoekt hoe men via een installatie met houtsnipperafval van laanbomen over kan gaan tot het produceren van biogas.

download / view PDF:
Houtsnipperinstallatie op laanbomen. Netwerkevent oogstbare landschappen biomassa