NLENFR

Lijnbaanstraat Oostende - Cool Towns

De Lijbaanstraat, een sterk verharde en weinig aantrekkelijke parking in het handelscentrum van Oostende, wordt vandaag omgevormd tot een oase van groen. De straat vormt zo niet alleen een aangename tuin voor de stadsbewoners, maar ook een belangrijke troef in het bestrijden van hittestress. Het project kadert in het Europese project Cool Towns.

De nieuwe inrichting van de Lijbaanstraat werd voorafgegaan door een tijdelijke pop-up tuin in 2019, met een bemande infobox waar bewoners kennis konden nemen van de plannen en suggesties meegeven voor de permanente heraanleg. Onder meer het belichtingsplan is afgestemd op aanwijzingen van de bewoners, evenals een rijk, gevarieerd beplantingsplan met klimplanten aan de gevels.

De groene, koele inrichting vloeit voort uit het Bestuursakkoord van de stad, waarin een verkeersluwe binnenstad met voorrang voor de zachte weggebruikers een van de doelstellingen vormt. Het project kon daarbij rekenen op steun van het Interreg 2 Zeeënprogramma ‘Cool Towns’, een samenwerking tussen 13 Europese partners, waaronder onderzoeks- en academische instellingen, overheidsorganisaties en bedrijven met expertise rond klimaatadaptatie.

Cool Towns is gericht op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering en het vinden van aantrekkelijke oplossingen, specifiek gericht op het beperken van hittestress.

partners en actoren
Stad Oostende; Cool Towns, Fluvius
thema
water, biodiversiteit, mobiliteit
innovatieve aspecten
beleidsinnovatie, organisatievorm, cultuurverandering
schaal
straat


slideshow
Van grijze parking naar groene binnentuin
In de opmaat naar een nieuwe bestemming voor de parking aan de Lijbaanstraat konden omwonenden de mogelijkheden verkennen gedurende een tijdelijke tuin en een informatiecontainer.

Cool Towns
videoCool Towns
Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Het project probeert een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.


Cool Towns

Cool Towns is een samenwerking tussen 13 Europese partners en richt zich op het tegengaan van de negatieve effecten van klimaatverandering. Het project probeert een antwoord te vinden op het voorkomen of beperken van hittestress in de binnenstad.foto: Cool Towns, 2020

Heraanleg van de Lijnbaanstraat start in 2020: “Groene oase in het centrum van de stad”
artikelHeraanleg van de Lijnbaanstraat start in 2020: “Groene oase in het centrum van de stad”
De Lijnbaanstraat wordt een groene zone met ruimte voor waterelementen in de binnenstad van Oostende. Op die manier probeert de Stad de hittestress in het centrum aan te pakken.


Heraanleg van de Lijnbaanstraat start in 2020: “Groene oase in het centrum van de stad”


foto: Leen Belpaeme, HLN, 2019

bestandCool Towns Heat Stress Measurement Protocol
Binnen het samenwerkingsverbanf van Cool Towns werd een tool ontwikkeld voor het indexeren van de hittestress op kleine schaal. De initiatiefnemers hopen zo dat het voor beleidsmakers makkelijker wordt om de negatieve effecten van de klimaatveranderingaan te pakken door aantrekkelijke ruimtelijke oplossingen en de juiste investeerders te vinden om deze tot uitvoering te brengen.

download / view PDF:
Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol