NLENFR

Leeftuin Borluut - Leefstraten Gent

Gent experimenteert sinds 2012 met het programma leefstraten hoe een andere straatinrichting voor een sterker buurtgevoel kan zorgen. In 2020 werden de tijdelijke leefstraten uitgebreid met een drietal leeftuinen. Een leeftuin, net zoals een leefstraat, komt er telkens op initiatief van de omwonenden. De leeftuin ter hoogte van de Borluut, een sociale woontoren aan de Watersportbaan, werd ondersteund door de stad in samenwerking met Samenlevingsopbouw vzw.

Het project komt tegemoet aan verschillende noden, hoofdzakelijk de wens elkaar meer te ontmoeten. In de buurt vind je vooral sociale huisvestiging en grote appartementencomplexen waardoor er veel vraag is naar kwalitatieve buitenruimte. Het zijn voornamelijk sociale huurders die gebruik maken van de leeftuin, maar ook de bewoners van de omliggende woningen komen langs om bijvoorbeeld de kruidentuin te onderhouden.
In de Borluut leeftuin wordt volop ingezet op activiteiten om de buurt te engageren, maar ook zonder deze geïnitieerde buurtactiviteiten groeien mensen die al jarenlang naast elkaar wonen naar elkaar toe. De corona-periode gaf een extra urgentie aan de tuin: zowel kinderen die zich verveelden als eenzamere ouderen werden opgetrommeld om in de leeftuin met de buren te praten en de buitenlucht op te zoeken.

Leefstraten in deze tijdelijke vorm zijn voor de stad een ideaal platform om te experimenteren met een aangepaste infrastructuur, andere vormen van mobiliteit, buurtparkeren en parkeren op afstand, groen in het straatbeeld, etc. Voor burgers en bewoners bieden ze een ideale kans om alle omwonenden beter te leren kennen en meer ruimte te creëren om buiten te vertoeven, in het bijzonder voor zij die niet over een eigen tuin beschikken.

partners en actoren
Stad Gent, Lab van Troje, VITO, Vlaamse Overheid, Samenlevingsopbouw Gent
thema
beheer, wonen, mobiliteit
innovatieve aspecten
eigenaarschap, burgerzin, beleidsinnovatie, cultuurverandering, solidariteit
schaal
straat


slideshow
Een leeftuin vol met activiteiten
In de zomer van 2020 werd de leeftuin voor veel bewoners van Borluut en omgeving een veelgebruikte ontmoetingsplek, waar tal van activiteiten plaatsvonden voor jong en oud.

Leefstraten in Gent
videoLeefstraten in Gent
Een leefstraat is een plaats waar mensen elkaar leren kennen, een straat waar geleefd wordt, ingevuld naar de verlangens van de mensen die er wonen. Leefstraten proberen ruimtes te creëren waar mensen opnieuw meer met elkaar kunnen samenleven.


Leefstraten in Gent

Een leefstraat is een plaats waar mensen elkaar leren kennen, een straat waar geleefd wordt, ingevuld naar de verlangens van de mensen die er wonen. Leefstraten proberen ruimtes te creëren waar mensen opnieuw meer met elkaar kunnen samenleven.foto: Stad Gent, Gent 2018

artikelDe Leefstraat - experimenteren met de stad van straks
Naar aanleiding van de eerste jaren leefstraat-experimenten, stelde het tijdeljike burgerplatform Lab van Troje een brochure samen waarin ervaringen en opinies werden gebundeld. Voor iedereen die wil bijdragen aan de vermenigvuldigingsdans van leefstraten, participatie en cocretaie.
foto: Lab van Troje, 2018