NLENFR

Lange Ridderstraat - Tuinstraten Antwerpen

Tuinstraten Antwerpen kadert in een brede visie om van de stad een klimaatrobuuste, kwaliteitsvolle omgeving te maken. De tuinstraat stimuleert tevens sociale interactie op straat. Na een initiële fase met pilootprojecten schroeft de stad haar ambities op naar de permanente groen-blauwe omvorming van straten in vijf Antwerpse districten.

De Lange Ridderstraat is een van de straten die na een succesvolle testperiode een permanente invulling als tuinstraat krijgt. In samenspraak met de bewoners werd onder meer de bestaande verharding vervangen door plantvakken, bomen, kruiden-en moestuintjes, grasperkjes, klimplanten, etc. Speciale aandacht ging uit naar de afstemming van boven- en ondergrond m.b.t. regenwateropvang.

Antwerpen wil in de projectaanpak experimenteren met het toepassen van nieuwe technieken, de co-creatie met bewoners en het omgaan met het onderhoud na de aanleg. De pilootprojecten dienden initieel als proeftuin om de verschillende aspecten van de tuinstraat te optimaliseren en een duurzaam draagvlak bij de bewoners te creëren. Met de omvorming van de Lange Ridderstraat is het startschot gegeven om de tuinstraat in de toekomst breed toepasbaar te maken in de gehele stad.

partners en actoren
Stad Antwerpen, Aquafin, Stadslab 2050
thema
beheer, biodiversiteit, wonen, mobiliteit, water
innovatieve aspecten
burgerzin, beleidsinnovatie, cultuurverandering
schaal
straat, wijk


slideshow
Van proefopstelling naar permanente inrichting
Tijdens het voortraject van de Lange Ridderstraat werd geëxperimenteerd met de nieuwe inrichting van de straat en het beheer. In 2021 leidde dat tot een klimaatrobuuste straat op maat van haar bewoners.

Buurt tekent mee aan tuinstraten van Oud-Berchem
videoBuurt tekent mee aan tuinstraten van Oud-Berchem
De stad Antwerpen experimenteert op verschillende locaties met tijdelijke tuinstraten. In Berchem werden een aantal straten onder handen genomen, waaronder de Berthoutstraat. Samen met bewoners van de straten wordt er nagedacht over welke vorm de tuinstraten zouden kunnen aannemen.


Buurt tekent mee aan tuinstraten van Oud-Berchem

De stad Antwerpen experimenteert op verschillende locaties met tijdelijke tuinstraten. In Berchem werden een aantal straten onder handen genomen, waaronder de Berthoutstraat. Samen met bewoners van de straten wordt er nagedacht over welke vorm de tuinstraten zouden kunnen aannemen.foto: Berchem TV, Antwerpen 2016

Lange Riddersstraat wordt tuinstraat
artikelLange Riddersstraat wordt tuinstraat
In 2020 en 2021 wordt De Lange Riddersstraat omgevormd tot een tuinstraat. Het proces verliep in meerdere fases, van een eerste informoment over een experimenteerfase tot een finaal ontwerp. Buurtbewoners worden op verschillende momenten en manieren bij het proces betrokken, zodat de tuinstraat niet enkel een klimaat-robuuste plek wordt in de stad, maar ook een sociale ontmoetingsruimte.


Lange Riddersstraat wordt tuinstraat


foto: Stad Antwerpen, Antwerpen