NLENFR

Klimaan

Klimaan is een voorbeeld van een coöperatieve vennootschap die met burgerkapitaal investeert in hernieuwbare energie, maar ook in andere commons zoals water, grond of lucht. Klimaan is een regionale community met lokaal verankerde deelgroepen.

Klimaan is een burgerbeweging uit Groot-Mechelen, opgericht in 2018, met oog voor de huidige klimaatproblematiek en met de wijkschaal als werkveld. Samen met de inwoners organiseert ze verschillende acties en bewerkstelligt ze concrete projecten. Juridisch staat Klimaan op twee benen. Enerzijds is er Klimaan vzw, met verschillende acties voor het klimaat, anderzijds is er Klimaan Coöperatieve Vennootschap, die investeert in lokale, duurzame projecten. Iedereen kan coöperant worden door een aandeel te kopen. Wie een aandeel koopt, wordt mee aandeelhouder van Klimaan en kan mee beslissen over toekomstige oplossingen. De leden krijgen immers automatisch inspraak in het beleid van de coöperatie, want ongeacht het aantal aandelen dat men koopt, heeft men één stem op de algemene vergadering. Met het opgehaalde kapitaal investeert de coöperatie vervolgens in duurzame projecten. Toekomstige winsten kunnen aan de ondertussen meer dan achthonderd coöperanten uitgedeeld worden in de vorm van een dividend. Het eerste gerealiseerde project van de coöperatie was het plaatsen van zonnepanelen op het gemeentehuis en de bibliotheek van Bonheiden. Praktisch stond Klimaan in voor de installatie van de zonnepanelen, de nodige verzekeringen, het onderhoud en de opvolging. De gemeente betaalt voor de energie die ze ontvangt en zo verdient de investering zich terug.

Een voorbeeld van een actie van de vzw is ‘LED Op!’, een collectieve aankoop van ledlampen voor particulieren. Een dergelijk eenvoudige ingreep draagt niet alleen bij tot aangenamer licht, maar ook tot een lagere energiefactuur en beduidend minder CO2-uitstoot. In totaal werden meer dan 2500 lampen verkocht. Dit komt overeen met een besparing van 150.000 kWh/jaar, of een besparing van 34.000 kg CO2-uitstoot op jaarbasis.

thema
energie
innovatieve aspecten
solidariteit, financiering
schaal
gebouw


slideshow
Klimaan in beeld
Klimaan CVSO spitst zich toe op hernieuwbare elektriciteit, energiebesparing en groene warmte. De financiering van de projecten gebeurt met het kapitaal binnen de burgercoöperatie. De leden van de coöperatie krijgen in ruil hiervoor zeggenschap, mede-eigenaarschap van de installaties en een deel van de winst.

Burgerbeweging Klimaan
imageBurgerbeweging Klimaan
Klimaan koos bewust voor het statuut van burgerbeweging. Dit creëert meer lokale verankering en verbondenheid. De burgerbeweging bundelt de krachten en financiële middelen van burgers en zet deze in om een zo groot mogelijke impact te hebben op de problemen die de klimaatcrisis met zich meebrengt.


Burgerbeweging Klimaan

artikelDe klimaatraad #Dedoener
Voorzitster Elise Steyaert voert actie om de ‘commons’ terug onder duurzaam, democratisch beheer te brengen. In plaats van energie privaat of publiek te besturen, kan dit door een burgerbeweging als gemeen goed beheerd worden. Zo kan ook iedere burger aandeelhouder worden van de toekomstige oplossing.
foto: Canvas, 2019Portretreeks De Klimaners


foto: Fiene Keppens, Klimaan vzw, 2020

Klimaan en gemeentebesturen slaan handen in elkaar: tien extra daken met zonnepanelen in Bonheiden
artikelKlimaan en gemeentebesturen slaan handen in elkaar: tien extra daken met zonnepanelen in Bonheiden
Klimaan wilt hernieuwbare energie voor alle inwoners in en rond Mechelen toegankelijk maken. Om dit te realiseren, werken ze onder andere samen met gemeentes om zonnepanelen gefinancierd door de burgercoöperatie op de daken van gemeentelijke gebouwen te leggen rond Mechelen.


Klimaan en gemeentebesturen slaan handen in elkaar: tien extra daken met zonnepanelen in Bonheiden


foto: Erik Van Eycken. Gazet van Antwerpen, 2020

Klimaan zoekt aandeelhouders
artikelKlimaan zoekt aandeelhouders
Om extra daken van zonnepanelen te kunnen voorzien, moet het aantal investeringen worden verhoogd. Hiervoor zijn nieuwe aandeelhouders nodig. Elke aandeelhouder maakt deel uit van een democratisch gestructureerde omgeving, waarin zij op basis van een stemsysteem samen de richting voor de toekomst kunnen bepalen.


Klimaan zoekt aandeelhouders


foto: Klimaan vzw, 2020