NLENFR

Hub Holland

Gemeenschapsknooppunten verbinden mobiliteit met buurtfuncties in kleinere centra

De plaatsen waar we binnenkort zullen overschakelen tussen verschillende vervoerswijzen hebben het potentieel om echte wijkknooppunten te worden. Met zijn onderzoek naar gemeenschapsknooppunten stelt PosadMaxwan dat toegankelijkheid en leefbaarheid hand in hand gaan. Logische links met het programma van een gemeenschapsknooppunt zijn bijvoorbeeld een fietsherstelplaats, een buurtcentrum, restaurant of flexwerkplek.
Voor deze studie werden GIS-kaarten gebruikt om de ruimtelijke noden en baten te berekenen. In nauwe samenwerking met de bevoegde ambtenaren werd een antwoord gegeven op verschillende pragmatische onderzoeksvragen. Waar liggen bijvoorbeeld de kansen voor knooppunten? Wat is de ruimtelijke impact op een wijk? Hoe groeit een netwerk van knooppunten? En hoe zien die knooppunten eruit? Het onderzoek helpt steden en gemeenten om de ontwikkeling van een netwerk van kleinere en grotere dergelijke knooppunten te plannen.

partners en actoren
PosadMaxwan, SUM-One, APPM, Vereniging Deltametropool, stad Amsterdam, stad Rotterdam, stad Den Haag, stad Utrecht, stad Eindhoven
thema
mobiliteit
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling
schaal
interregionaal


mobiliteitshub aanpak
bestandmobiliteitshub aanpak
Pitch door PosadMaxwan over de aanpak omtrent mobiliteitshubs

download / view PDF:
mobiliteitshub aanpakHub Holland Hub festival
artikelHub Holland Hub festival
Online festival over mobiliteitshubs, januari 2021


Hub Holland Hub festival


foto: APPM, Stadkwadraat, PosadMaxwan, Goudappel Coffeng, 2021