NLENFR

Groenklimaatassen

Groene assen verbinden stad en landschap weer met elkaar

De stad Gent wil haar centrum opnieuw met het landschap verbinden via groenklimaatassen. Die moeten hitte-eilanden en fijnstof verminderen, een duurzamer watergebruik bevorderen en de levenskwaliteit en biodiversiteit verhogen. Plusoffice ontwikkelde daartoe een netwerk van assen die de voordelen van het landschap (verkoeling, biodiversiteit en groen) weer tot in het stadscentrum binnenbrengen. Tegelijk zorgen deze assen ervoor dat stadsbewoners rechtstreeks van Gent naar het omringende landschap kunnen wandelen of fietsen via royale groenblauwe routes. De assen zijn geënt op belangrijke waterwegen of andere landschapsstructuren en verbinden plekken waar je de voordelen van de natuur en het landschap ter plaatse kan ervaren. Dit creëert synergiën tussen landschappelijke uitdagingen en ruimtelijke streefdoelen voor de stad. Zo kunnen bijvoorbeeld hogere, compactere en duurzame gebouwen gekoppeld worden aan de ontwikkeling van meer kwalitatief groen.

partners en actoren
plusoffice architects, DELVA Landscape Architecture / Urbanism, Witteveen + Bos, OSA, stad Gent
thema
biodiversiteit, mobiliteit, water
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling
schaal
gemeente
website
delva.la