NLENFR

De Gaverbeekvallei

De Gaverbeekvallei biedt ruime kansen inzake voedselproductie, ecologie en recreatie. Een lokale coalitie stond aan de basis van een reeks maatregelen om een kwalitatieve en veerkrachtige beekvallei te bekomen.

De Gaverbeek stroomt door vier gemeenten (Deerlijk, Harelbeke, Waregem en Zulte) en heeft zijbeken die ontspringen in Anzegem en Zwevegem en is daarmee van belang voor zowel de stedelijke als de landelijke omgeving. De Gaverbeek, voorheen sterk ingekokerd en rechtgetrokken, krijgt weer een waardevolle plek in het Limburgse landschap. Dat levert kansen op om de beek in te richten als een veerkrachtig waterlandschap dat bestand is tegen de klimaatuitdagingen.

De Gaverbeekvallei: een klimaatbestendig waterlandschap streeft naar voedselproductie zonder droogte-problematiek, een robuuste ecologische structuur en een kwalitatievere omgeving voor fiets-en wandelactiviteiten. De uitvoeringsmaatregelen bestaan onder meer uit buffering van water langs de beek en het inrichten van groene oeverstroken, een teeltvrije bufferzone en waterspaarbekkens. Tevens wordt gewerkt aan het voorzien van kwalitatieve publieke ruimte in de nabijheid van de bebouwde omgeving.

Het project kadert binnen de Gaverbeekvisie, een van de strategische acties van het Europese Interreg project VALYS. Daarnaast werd de Gaverbeek ook geselecteerd naar aanleiding van de oproep Water+Land+Schap van de VLM. Daarbij krijgt een lokale coalitie een subsidiebudget ter beschikking van 500.000 euro om te investeren in de inrichting van de Gaverbeekvallei.
De coalitie bestaat uit verschillende actoren: naast lokaal en provinciaal bestuur tevens landeigenaars, natuurverenigingen en landbouwers.

partners en actoren
Intercommunale Leiedal, lokale besturen (Waregem, Deerlijk, Harelbeke, Zwevegem, Anzegem, Kortrijk en Zulte), provinciebesturen van Oost- en West-Vlaanderen, Vlaamse Milieumaatschappij,
Vlaamse Landmaatschappij, Vlaams minister van Omgeving Natuur en Landbouw
thema
biodiversiteit, voedsel, water
innovatieve aspecten
organisatievorm, cultuurverandering, solidariteit
schaal
regio
website
leiedal.be


slideshow
Luchtfoto van de Gaverbeek nabij Harelbeke
De Gaverbeek stroomt door een gevarieerd landschap en bevindt zich afwisselend in een stedelijke of een agrarische context. De beleving was niet overal voelbaar. Nu wil men de vele kansen van het netwerk van grote en kleine waterwegen volop gaan benutten.

Visiekaart Gaverbeek
imageVisiekaart Gaverbeek
De visiekaart werd ontwikkeld in het kader van het landinrichtingsproject Water+Land+Schap. De kaart toont enkele van de doelstellingen voor de Gaverbeekvallei, waaronder de ontwikkeling van een robuust watersysteem, duurzame landbouwpraktijk, uitbouwen van het ecologisch potentieel en stimulatie van zachte mobiliteit.


Visiekaart Gaverbeek


foto: VLM, 2020

Brochure De Gaverbeek: twee mondingen, vele gezichten, een toekomst
artikelBrochure De Gaverbeek: twee mondingen, vele gezichten, een toekomst
De uitgebreide brochure De Gaverbeek behandelt de totstandkoming van de visie, thematische aandachtspunten en focusgebieden van de beekvallei.


Brochure De Gaverbeek: twee mondingen, vele gezichten, een toekomst


foto: Leiedal, 2019

Video inspireersessies Gaverbeek
videoVideo inspireersessies Gaverbeek
De ontwikkeling van de Gaverbeekvallei kende een traject met inspireersessies om een dialoog te creëren met alle actoren en op die manier een goed beeld te geven van de uitdagingen én de oplossingen voor de dichtbevolkte vallei.


Video inspireersessies Gaverbeek

De ontwikkeling van de Gaverbeekvallei kende een traject met inspireersessies om een dialoog te creëren met alle actoren en op die manier een goed beeld te geven van de uitdagingen én de oplossingen voor de dichtbevolkte vallei.foto: Leiedal, 2018