NLENFR

Commons Lab, Antwerpen

Commons Lab Antwerpen manifesteert zich als de spin in het web binnen een veelheid aan initiatieven in Antwerpen vanuit burgers, overheid, bedrijven en kennisinstellingen. Betrokkenheid binnen een brede thematiek en een gevoel van urgentie staan aan de basis van het collectief, met als centrale vraag: van wie is de stad, en hoe kunnen we de stad allemaal samen beheren?

Commons Lab Antwerpen ontstond in 2018 als burgercollectief, maar kan putten uit een rijk engagement vanuit het oudere initiatief ‘Antwerpen aan ‘t woord’. Binnen een gefragmenteerde veelheid aan initiatieven, doelstellingen, visies en acties draagt Commons Lab het gedachtegoed van de ‘commons’ uit: van een verdeelde naar een gedeelde stad. Daarmee daagt het stadslab de Antwerpenaar uit om de stad als gedeeld goed te beschouwen en vanuit die houding actief zorg te dragen.

Inmiddels telt het portfolio van het stadslab een veelvoud aan projecten en strategieën, waarvan ‘Tuinstraten’ een meer bekende is. De website tuinstraten.be zelf kan gezien worden als een common; ze bundelt en deelt info en ervaringen van diverse actoren en dient als ‘handleiding’ om zelf aan de slag te gaan. Ook startte Commons Lab een traject rondom schoolstraten in Antwerpen.

Vanuit een experimentele houding wordt een cultuuromslag aangewakkerd waarin de straat een gedeelde verantwoordelijkheid is, in beheer, in eigenaarschap en in de keuzes en afspraken daaromtrent. En wat van onderop begon, wordt opgepikt door het stadsbeleid: het faciliteren van mogelijkheden om allemaal samen op democratisch, sociaal, economisch en ecologisch vlak boven de business as usual uit te stijgen.

partners en actoren
Diverse burgercollectieven, kennisinstellingen, ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties in wisselende coalities
thema
beheer, biodiversiteit, energie, wonen, mobiliteit, water, zorg, productie
innovatieve aspecten
financiering, organisatie, eigenaarsschap, burgerzin, solidariteit, cultuurverandering
schaal
straat, wijk


Initiatieven van Commons Lab in beeld, Antwerpen
Initiatieven van Commons Lab in beeld, Antwerpen
© Commons Lab Antwerpen, Antwerpen
Initiatieven van Commons Lab in beeld
Commons Lab is sinds haar oprichting in 2018 betrokken bij verschillende experimenten, pilootprojecten en samenwerkingen. De commons vermenselijken en verduurzamen domeinen als zorg, mobiliteit, voeding, wonen, sociale relaties, economie, energie, consumptie en de inrichting van openbaar domein.
Het netwerk rond Commons Lab
Het netwerk rond Commons Lab
Een brede waaier aan actoren en organisaties, zowel van bovenaf als van onderuit, vormen op korte tijd een coalitie die het initiatief van Commons lba mee draagt.
Commons
Commons
Commons bestaan volgens Koen Wijnants uit drie aspecten: een groep mensen, het collectief gebruik van gedeelde middelen en een gedeeld afsprakenkader.
Burgereconomie: de derde pijler van een toekomstgerichte economie
Burgereconomie: de derde pijler van een toekomstgerichte economie
Koen Wynants, medeoprichter van Commons Lab, en Dirk Holemans, coordinator van de denktank Oikos, schreven een artikel over de rol van burgerinitiatieven in het licht van de pandemie.
vrt.be