NLENFR

Anders Mobiel

De mobiliteitsvraag binnen microcentra begrijpen en veranderen

Het doel van de modal shift is niet minder mobiliteit, maar meer, en veel diverser van aard ook. Volgens het ontwerpend onderzoek dat 1010au uitvoerde in Merelbeke, aan de rand van Gent, zal dit niet (alleen) gebeuren als gevolg van nieuwe technologieën, investeringen in infrastructuur, mobiliteitsplannen of belastingen. In plaats daarvan kijken ze naar de redenen achter de verplaatsingen van mensen. Het doel is de vraag te veranderen, niet alleen het aanbod. Ze analyseren initiatieven die burgers al gelanceerd hebben om die op te schalen en verder te verspreiden.
De ontwerpers stellen twee types mobiliteitsknooppunten voor om het aanbod aan duurzame transportmiddelen te verbreden: een lokaal type dat focust op transportbehoeften voor korte afstanden en een transfertype, met een goede verbinding met de regionale mobiliteitsnetwerken. Anders Mobiel maakt deel uit van het ontwerpend onderzoek in Merelbeke binnen het IABR-Atelier Oost-Vlaams Kerngebied in 2017-18.

partners en actoren
1010au, Verena Balz, TML, Meneer de Leeuw, Provincie Oost-Vlaanderen, Atelier Oost-Vlaams Kerngebied
thema
mobiliteit
schaal
gemeente
website
1010au.net