NLENFR

© Tim Van De Velde
Locatie
Vogelenzang, Anderlecht
Datum en tijdstip
Tue 29 June '21
Organisator
Architecture Workroom Brussels


Wandel-workshop Voedselland: kansen voor nieuwe coalities

Onder de noemer ‘Voedselland' verkennen we de vraag hoe een nieuw samenspel tussen grondpositie en grondgebruik kunnen organiseren om méér ruimte te maken voor een gezonde, rendabele én betaalbare voedselproductie voor een klimaatbestendig landschap. Er zijn een aantal initiatieven die deze opgave vastnemen door de focus te verschuiven van grondeigendom naar grondgebruik. Sommige landbouwers gaan natuurgronden beheren in ruil voor het medegebruik ervan; anderen verenigen zich met burgers in een gezamenlijke aankoop van gronden; of nog anderen telen de gronden van hun uiteindelijke afnemer. Zo maken ze méér ruimte voor voedsel door de verbinding te maken tussen de belangen van landbouwers zonder grond en specifieke grondeigenaren.

In het kader van deze specifieke transitie-opgave organiseren we een wandel-workshop in Vogelenzang, Anderlecht, met een beperkte groep van actoren, waaronder voornamelijk grondeigenaars, grondzoekenden en experten. De wandel-workshop heeft als doel om vanuit ieders kennis, ervaring en ambities in kaart te brengen in welke vormen dit nieuw samenspel tussen grondgebruik en grondeigendom het meest kansrijk is en wat de hinderpalen zijn, om zo concreet te sleutelen aan scenario’s voor nieuwe samenwerkingen.