NLENFR
Locatie
Quartier Masui, Bruxelles
Datum en tijdstip
Tue 08 June '21
9.00-13.00
Organisator
Architecture Workroom Brussels


Wandel-workshop Energiewijken: naar een collectief uitvoeringsprogramma

Onze bestaande woningen en andere gebouwen vormen een cruciale hefboom binnen een bredere energietransitie. Ons gebouwenpatrimonium is één van de grote oorzaken van CO2-emissies, die nog steeds ontzettend afhankelijk is van fossiele brandstoffen. De renovatie van onze verouderde woningen kan deze negatieve effecten terugdringen en tegelijk de woonkwaliteit voor mensen verbeteren. Als we zo’n transformatie gezamenlijk aanpakken, rijzen er ook opportuniteiten voor collectieve energieproductie of energiedelen, en daarmee ook kansen voor de sociale transformatie van de wijk.

In het kader van De Grote Verbouwing verkennen we bij wijze van eerste stap in een kleine groep van experten en practitioners de mogelijkheden van ‘Energiewijken’. De workshop gaat van start met een wandeling doorheen de Masuiwijk, een typische 19e eeuwse arbeiderswijk. Van daaruit kunnen linken worden gelegd met andere wijken in België, om zo de eerste stappen uit te tekenen voor een repliceerbare aanpak voor de energietransitie op wijkniveau.

We hopen uit deze sessie te leren wie er nog meer mee aan tafel moet voor dit experiment, hoe we de middelen en capaciteit kunnen poolen om effectief een uitvoeringsstrategie op poten te zetten, en welke concrete deelprojecten voorstelbaar zijn.