NLENFR

© Bob Van Mol
Locatie
Northern Quarter, Brussels-North Station
Datum en tijdstip
Wed 28 April '21
13.00-16.00
Organisator
Architecture Workroom Brussels


Energiewijken: ‘Harvesting potentialities’ wandel-workshop

De Stad Brussel heeft aan Architecture Workroom Brussels en 3E de opdracht gegeven om een Coördinatieplatform op te richten met als doel de instrumenten en middelen te implementeren die nodig zijn voor de creatie van een Positive Energy District (PED) en een energiegemeenschap in de Brusselse Noordwijk. Het coördinatieplatform maakt deel uit van een lopende transformatie van de wijk waarbij de energietransitie wordt gebruikt als hefboom om economische, ecologische en sociale duurzaamheid te bereiken.

Een succesvolle energietransitie voor de stad Brussel vereist een grondige transformatie van de technologieën, bedrijfs- en organisatiemodellen die in de lokale energiesector worden gebruikt, om de nodige sociale en economische interacties tussen de verschillende belanghebbenden tot stand te brengen. Reeds bestaande lokale initiatieven spelen een beslissende rol in deze verandering. Zij opereren en worden gebundeld op buurtniveau en gaan zo de dialoog aan met systeemactoren. Op die manier wordt het Coördinatieplatform voor de Stad Brussel een instrument dat burgers, private partijen en lokale overheden toelaat rechtstreeks betrokken te worden bij de vormgeving en werking van een nieuw energiebeleid.

In dit kader werd een wandel-workshop georganiseerd met lokale stakeholders, experten en practitioners om samen de mogelijkheden voor de energietransitie in de buurt te oogsten, een gemeenschappelijk inzicht te verwerven in de lokale energievraagstukken en van start te gaan met het uittekenen van mogelijke energieprojecten en interessante concepten om in de toekomst verder te onderzoeken in een collaboratieve modus operandi.

Verslag van de wandelworkshop