NLENFR

Woluwe Waterland

Water en verstedelijking ontmoeten elkaar in nieuwe waterwijken

In veel van onze stadskernen en -randen hebben bouwprojecten natuur- en watersystemen verwaarloosd. Dat is ook het geval in de 20ste-eeuwse oostrand van Brussel, waar de Woluwevallei verborgen ligt onder de gebiedsuitbreiding van de stad. Zo kunnen we niet blijven doorgaan. Om het hoofd te bieden aan extreme regenval, om droogte en hitte-eilandeffecten tegen te gaan en de biodiversiteit te laten gedijen moeten we een andere relatie tot het watersysteem uitbouwen.
Woluwe Waterland neemt uitdagingen op het gebied van water als uitgangspunt voor de plannen en bouwprojecten van morgen in de oostelijke stadsrand. Fallow en 1010au werkten dit onderzoek uit via veldwerk, door gegevens in kaart te brengen en via uitvoerige interviews met bewoners, stakeholders en actoren. Ze stellen een reeks typologieën van waterwijken voor, waaronder een moeraswijk (stroomafwaarts), een seizoenswijk (op de flanken) en een infiltratiewijk (stroomopwaarts). Deze geïntegreerde projecten proberen het waterevenwicht te herstellen en tegelijk een antwoord te bieden op de huidige transformatie-uitdagingen in deze streek.

partners en actoren
Fallow, 1010au, Perspective Brussels, Departement Omgeving
thema
biodiversiteit, water
innovatieve aspecten
participatie
schaal
plek