NLENFR

Waterrijk Waterschei

Water bufferen in tuinen, straten en op pleinen ontlast de riolering

De Stiemerbeek in de streek van Genk heeft veel te kampen met overstromingen, wat zorgt voor overstorten van de riolering en zo problemen met de waterkwaliteit veroorzaakt. Om dit te verhelpen moet het water zoveel mogelijk aan het rioleringssysteem onttrokken en ter plaatse behouden worden. In het stadsdeel Waterschei is die urgentie minder voelbaar. Daarom focust het project Waterrijk Waterschei op de meerwaarde die dit kan opleveren (zowel individueel als collectief). Een eerste resultaat is het ontharden van een voormalig basketbalpleintje dat in onbruik was geraakt. De verwijderde betonklinkers werden gebruikt om een moestuin, een pluktuin en een bloemenweide aan te leggen, een pergola en een watertafel te bouwen, en ook een plek om aan een lange, gedeelde tafel te zitten.
Waterrijk Waterschei geeft niet alleen de aanzet voor projecten in de publieke ruimte maar zal burgers ook helpen hun tuin beter te beschermen tegen te weinig of te veel water door een watertank te installeren, de bodem te ontharden, watergoten te maken of een plantstrategie uit te werken. De aanpak van Waterland, Breekijzer vzw, UHasselt en CONSTRUCTLAB koppelt een systeemuitdaging aan de bekommernissen en wensen van de buurtbewoners.

partners en actoren
Waterland, Breekijzer, Universiteit Hasselt, Constructlab, stad Genk
thema
gemeenschap, water, beheer
innovatieve aspecten
wijkontwikkeling, burgerzin, participatie
schaal
plek