NLENFR

Tuinen van Stene

Deze randstedelijke site, opgezet binnen het kader van de pilootprojecten Productief Landschap, wil stadsnabije voedselproductie combineren met klassieke parkfuncties zoals natuur, landschapsbeleving, recreatie, erfgoed, maar ook meer klimaatadaptieve elementen zoals waterberging spelen een centrale rol. Hiermee zet het project in op het opnieuw verbinden van stad en landbouw, waardoor stadsbewoners gezond voedsel op hun bord krijgen én een stuk groen in hun buurt. Het voedselpark maakt deel uit van een nieuw type landschaps- en landbouwpark dat meerdere functies tegelijk combineert. We hebben in Vlaanderen immers niet voldoende plek om zowel in onze nood aan groen, natuurbeheer en voedselproductie te voorzien.
De 35 ha, gesitueerd tussen de polders en de stad, wil fungeren als experimenteerruimte voor het testen van nieuwe gewassen en verdienmodellen. Er is een zelfpluk en stadslandbouwtuin waar bewoners uit de omgeving zelf hun groenten en kruiden kunnen oogsten. Een waterweidelandschap verbindt natuur en landbouw op eenzelfde locatie, hierdoor wordt eveneens ruimte gevrijwaard voor biodiversiteit. De open weides, waar nieuwe kanalen werden aangelegd en doorstroming werd verzekerd, zorgen niet enkel voor de mogelijkheid tot waterinfiltratie maar verschillende grazende dieren zorgen voor het onderhoud.

partners en actoren
ILVO, Team Vlaams Bouwmeester, Minister Omgeving, Milieu, Landbouw, Departementen Ruimte Vlaanderen & Landbouw en Visserij
thema
biodiversiteit, water, voedsel
schaal
plek


Tuinen van Stene
Tuinen van Stene
© BEE FLY