NLENFR

SunGilles / Vlogaert

In de woontoren van SunGilles worden huurders betrokken in de verdeling van de energie die op het dak wordt opgewekt. Dit pilootproject toont hoe ook mensen zonder eigen kapitaal kunnen deelnemen aan een energiegemeenschap.

In de Vlogaertstraat in Sint-Gillis werden in november 2020 bijna honderd zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw geplaatst, gefinancierd door de eigenaar van het woonblok en sociale huisvestingsmaatschappij Foyer du Sud. De zonnepanelen produceren genoeg stroom voor tientallen gezinnen. Spijtig genoeg is het nog niet mogelijk om de geproduceerde energie te delen met de bewoners. De zonne-energie die niet gebruikt wordt om de gemeenschappelijke ruimtes van stroom te voorzien, keert nu gewoon terug naar het stroomnet.

CityMine(d) begeleidt, in afwachting van een regelgeving, een proefproject om een uitzondering aan te vragen bij Brugel, de Brusselse energieregulator. Het project mikt op sociale huurders in een woontoren, en niet enkel op de gegoede middenklasse die de middelen hebben om zonnepanelen op hun daken te plaatsen. CityMine(d) probeert in SunGilles / Vlogaert drie belangrijke vragen te beantwoorden. Hoe kan plaatselijke zonne-energie eerlijk over alle inwoners worden verdeeld? Hoe kunnen we het project zo inclusief mogelijk houden? En hoe kunnen we het project voor iedereen gunstig maken, op verschillende niveaus? Dit doen ze samen met de bewoners via het organiseren van minivergaderingen, ateliers en workshops of het maken van een podcast. De bewoners worden op die manier zo nauw mogelijk bij het proces betrokken. Ze krijgen bijvoorbeeld inspraak in de verdeelsleutel van de geproduceerde energie. SunGilles / Vlogaert is één onderdeel van de energiegemeenschap in wording op niveau van de hele Zuidwijk, La Pilone, waar CityMine(d) momenteel aan werkt.

partners en actoren
CityMine(d), Foyer du Sud
thema
energie
innovatieve aspecten
burgerzin, eigenaarschap, solidariteit, financiering
schaal
gebouw
website
lapile.org


slideshow
SunGilles in beeld
Samen met de eigenaar van het woonblok en de sociale huisvestingsmaatschappij Foyer du Sud, werden er bijna honderd zonnepanelen op het dak van het appartementsgebouw in de Vlogaertstraat geplaatst, in de hoop ook mensen met minder kapitaal binnenkort van hernieuwbare energie te voorzien.

Illustratie Vlogaertgebouw
imageIllustratie Vlogaertgebouw
De opstart van de energiegemeenschap brengt sleutelfiguren en organisaties samen rond de tafel om aan de slag te gaan. De verschillende stemmen worden aan het woord gelaten en de noden van de wijk worden in kaart gebracht.


Illustratie Vlogaertgebouw


foto: Fanny Monier - CityMined

Werkgroep micro-ateliers in SunGilles
imageWerkgroep micro-ateliers in SunGilles
De organisatie van werkgroepen zorgt voor meer inclusiviteit binnen het project. De bewoners worden betrokken bij het beslissingsproces en kunnen via mini-ateliers mee nadenken over de toekomst van hun energieverbruik.


Werkgroep micro-ateliers in SunGilles

Hoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt
artikelHoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt
SunGilles is een pionier binnen de energiegemeenschap in wording op niveau van de gehele zuidwijk La Pilone. Het project is permanent op zoek naar een manier om op te schalen en wil het delen van energie toegankelijk maken voor heel de buurt.


Hoe de eerste energiegemeenschap in Brussel zonnestroom deelt


foto: Sara De Sloover. Bruzz, 2021