NLENFR

Schoolomgeving Elzestraat, St. Katelijne-Waver

De Elzestraat in St. Katelijne-Waver is de centrale straat van het dorp, met een kerk, parochiezaal, horeca en een school. De publieke ruimte was grotendeels gericht op de doorstroom van autoverkeer, waarbij de schoolgaande kinderen hun weg in de marge zochten. Een grootschalige dorpskernvernieuwing nam de schoolomgeving op de schop en transformeerde de Elzestraat van een transit- naar een verblijfsruimte.

Scholieren moesten hun weg naar school banen langs de drukke straat met veel obstakels en zonder veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers. Reden voor de gemeente om de schoolomgeving prioritair aan te pakken tijdens de dorpskernvernieuwing in 2017-2018. Een combinatie van een slim ontwerp met verhoogde pleintjes en nieuwe regelgeving, waaronder de introductie van een zone 30, bracht een kentering teweeg in de dominante positie van de auto. Parkeerplaatsen in een straal van 150 meter van de schoolpoort werden vervangen door een luifel met riante fietsenstalling. Daarnaast werd ruimte voorzien om bakfietsen te stallen alsook een kiss-and-ride-zone ingepast. Een bestaande groenstrook werd verder uitgewerkt tot een tuin.

De ontwikkeling van de schoolstraat staat niet op zichzelf, maar ligt verankerd in de gehele omgevingsaanleg en de dorpskarakteristiek. Het ontwerp zet op strategische plekken in op ontmoetingsruimte, spelen en omgevingskwaliteit. Het ontwerp vertrekt vanuit de gedachte dat mobiliteit pas duurzaam kan veranderen wanneer consequent het gevoel opgeroepen wordt dat de auto te gast is. In de Elzestraat is dat bewerkstelligd door de rijstrook veelvuldig te onderbreken met een aaneenschakeling van pleintjes.

partners en actoren
Gemeente Sint-Katelijne-Waver, Arcadis, Basisschool Octopus
thema
mobiliteit
innovatieve aspecten
cultuurverandering
schaal
straat


slideshow
Een ode aan de zachte weggebruiker
De herinrichting van de Elzestraat brak radicaal met de soevereiniteit van koning auto, ten gunste van de zachte weggebruiker. De schoolgaande kinderen profiteren van een veilige schoolomgeving in een groene oase met ruimte voor spelen en ontmoeten.

Schoolomgeving Elzestraat
artikelSchoolomgeving Elzestraat
Door de reorganisatie van enkele strategische publieke ruimtes wil Sint-Katelijne-Waver haar vier dorpskernen revitaliseren. Door het autoverkeer zo veel mogelijk uit de schoolomgeving van de Elzestraat te bannen, is er weer ruimte voor ontmoeting en uitisseling op het dorpsplein.


Schoolomgeving Elzestraat


foto: Infopunt Publieke Ruimte, 2019