NLENFR

Impact Factory

Een circulaire hub, gecofinancierd door burgers

Impact Factory in het centrum van Mechelen is een broedplaats voor circulaire initiatieven en ondernemerschap. De gebouwen huisvesten al een gedeelde bibliotheek voor klus- en tuingereedschap, laptops en zaden, een organisatie die oesterzwammen kweekt op koffiegruis, een circulaire modestudio en de afdeling mode van Ursulinen Mechelen.
De geplande renovatie vergroot de ambitie van deze ruimte tot 150 à 200 werkplekken in zones voor opleiding, coworking, productie en laboratoria. De ondernemers zullen ter plekke ondersteuning krijgen van het innovatiebureau Switchrs. Het streefdoel is de stadsbewoners de kans te geven om als leden van een coöperatie mee te investeren in dit lokale, duurzame project. Het Stadsmakersfonds (een coöperatief fonds van burgers) en het stadsbestuur, mede-eigenaars van de site, lanceerden een oproep voor het renovatieproject, met de vereiste dat de materialen en bouwmethodes voor het nieuwe gebouw circulair moesten zijn. Uit vier ontwerpen werd uiteindelijk het voorstel van WIT architecten gekozen.

partners en actoren
WIT architecten, Stadsmakersfonds, stad Mechelen
thema
leren, circulariteit, maakindustrie
innovatieve aspecten
eigenaarschap, financiering
schaal
gebouw
website
wit.eu