NLENFR

Evence Coppéelaan - Vlaanderen Breekt Uit

Binnen het programma ‘Vlaanderen Breekt Uit’ was de Evence Coppéelaan de enige inzending waarbij een steenweg stevig wordt onthard. De weg wordt omgevormd naar een aangename, belevingsvolle en verkeersveilige omgeving. Daarvoor verdwijnt maar liefst 10.000 m2 aan asfalt.

De stad Genk wil grote delen van de Evence Coppéelaan definitief uitbreken. De steenweg transformeert zo naar een strategische, kwalitatieve verbinding tussen de stadskern, het station van Genk en de cultuursite C-Mine. De helft van de baanvakken wordt geschrapt, ten voordele van meer groen en ruimte voor zachte mobiliteit. Het project kan worden beschouwd als precedent als het gaat om ontharding van vele overmaatse (steen)wegen in Vlaanderen.

De ontharding van de Evence Coppéelaan is het eerste concrete uitvoeringsproject binnen een overkoepelend masterplan, waarin een strategische herontwikkeling van de stadskern wordt uitgebouwd. Naast mobiliteit ligt de prioriteit bij wonen. De steenweg verbindt woonwijken en allerhande voorzieningen, zoals scholen, woonzorgcentra en het stadcentrum met elkaar. De ontharding van de Evence Coppéelaan getuigt daarmee van de ambitie om van Genk een aangename groene woonstad te maken. Een proefopstelling tijdens Autoloze Zondag gaf een eerste indruk van de potentie van de verkeersas, die vanaf 2022 gefaseerd wordt aangepakt.

partners en actoren
Stad Gent, Departement Omgeving
thema
mobiliteit, wonen
innovatieve aspecten
cultuurverandering
schaal
straat, wijk


slideshow
De transformatie van een steenweg in beeld
Binnen het programma Vlaanderen Breekt Uit wordt 10.000 vierkante meter asfalt van de van de Evence Coppéelaan getransformeerd tot een groene leefomgeving.

bestandProeftuinen Ontharding
Uittreksel van de Evence Coppéelaan uit de publicatie 'Proeftuinen Ontharding' (2020)

download / view PDF:
Proeftuinen OnthardingVlaanderen Breekt Uit - Evence Coppéelaan - Genk
videoVlaanderen Breekt Uit - Evence Coppéelaan - Genk
Het Genkse stadsbestuur zet in op het creëren van een kwalitatieve verbinding tussen de stadskern, het station en de cultuursite C-Mine, met meer groen en meer ruimte voor zachte mobiliteit. De Evence Coppéelaan is een schakel in deze verbinding en accentueert de stad Genk als groene woonstad met voorzieningen op fietsafstand.


Vlaanderen Breekt Uit - Evence Coppéelaan - Genk

Het Genkse stadsbestuur zet in op het creëren van een kwalitatieve verbinding tussen de stadskern, het station en de cultuursite C-Mine, met meer groen en meer ruimte voor zachte mobiliteit. De Evence Coppéelaan is een schakel in deze verbinding en accentueert de stad Genk als groene woonstad met voorzieningen op fietsafstand.foto: Departement Omgeving, Genk 2020

Stad Genk gaat Evence Coppéelaan in groene proeftuin omvormen
artikelStad Genk gaat Evence Coppéelaan in groene proeftuin omvormen
De Evence Coppéelaan in Genk transformeert van brede steenweg tot een proeftuin voor ontharding. Genk is zo de eerste Vlaamse stad die een steenweg van deze orde omvormt tot een groenere en en leefbaerdere omgeving.


Stad Genk gaat Evence Coppéelaan in groene proeftuin omvormen


foto: Dirk Selis / HLN, Genk 2019