NLENFR

Energent

Energent investeert geld van haar coöperanten in hernieuwbare-energieprojecten en energiebesparingen. Daarnaast levert de organisatie omkaderende energiediensten om burgers te mobiliseren en te ontzorgen.

Energent is een Oost-Vlaamse coöperatieve vennootschap opgericht in 2013 die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en klimaatneutrale samenleving. Energent werkt in de eerste plaats via een derdebetalerssyteem aan investeringsprojecten voor hernieuwbare energie (zonnepanelen, wind, warmte). Met geld van burgers legt de coöperatie een fonds aan en investeert ze in windmolens, lokale warmtenetten of zonnepanelen op grote daken van scholen, openbare gebouwen of bedrijven. De winst blijft in de regio en stroomt niet weg naar het buitenland. Op die manier kunnen burgers meer betrokken worden bij de productie van hernieuwbare energie en kunnen lusten en lasten eerlijker verdeeld worden. Energie komt echt in handen van de burgers terecht. Energent telt momenteel meer dan 1200 coöperanten en heeft meer dan 9000 eigen zonnepanelen.

Daarnaast stimuleert Energent burgers om te investeren in het energiezuinig maken van hun woning via collectieve renovatieprojecten en groepsaankopen op wijkniveau, bijvoorbeeld met het project Wijkwerf. Een groot struikelblok voor veel mensen is de complexiteit van het aanvragen van premies of energieleningen en de stapel organisatorisch werk dat komt kijken bij een renovatie. De volledige ontzorging, zowel financieel, technisch als organisatorisch, blijkt essentieel om burgers te overtuigen, en wordt georganiseerd door één contactpersoon, de renovatiebegeleider. Energent geeft gratis persoonlijke begeleiding bij de renovatie van woningen. De coöperatie zorgt voor de isolatie, het plaatsen van zonnepanelen of warmteboilers en volgt de werken op. Ze biedt eveneens ondersteuning bij de aanvraag van premies en leningen. Aangezien het gaat om een groepsaankoop kunnen de coöperanten rekenen op een voordelig tarief voor hun renovatie. Er werden reeds 320 ingrepen uitgevoerd in elf wijken. Ondanks de moeite die Energent doet (bijvoorbeeld deur aan deur gaan), kunnen ze maar een klein deel van de wijk mobiliseren. Dit toont dat er nood is aan een structureel ondersteunend systeem voor collectieve renovatie.

partners en actoren
REScoop
thema
energie
innovatieve aspecten
financiering
schaal
regio, wijk


Flyeren info-avond
imageFlyeren info-avond
Energent investeert geld van haar coöperanten in hernieuwbare-energieprojecten en de realisatie van energiebesparingen. Daarnaast zet de organisatie in op het leveren van omkaderende energiediensten om burgers te mobiliseren en te ontzorgen.


Flyeren info-avond

Zonnepaneelinstallatie op sportpark Aalter
videoZonnepaneelinstallatie op sportpark Aalter
Energent investeert geld van haar coöperanten in hernieuwbare-energieprojecten en de realisatie van energiebesparingen.


Zonnepaneelinstallatie op sportpark Aalter

Energent investeert geld van haar coöperanten in hernieuwbare-energieprojecten en de realisatie van energiebesparingen.foto: Energent, 2021

artikelPortraits: #5 Els
Zonnepanelen en lokale groene energie voor zowel de grote als de kleine portemonnee: In Sint Amandsberg, bij Gent, kwam het dankzij het stadsprogramma Buurzame Stroom binnen de mogelijkheden voor Els en haar medebewoners –zonder de gentrificatie aan te jagen.
foto: Mieke Debruyne, 2022

Burgercoöperatie Energent zorgt voor meer zonnepanelen in Gent
artikelBurgercoöperatie Energent zorgt voor meer zonnepanelen in Gent
Energent zet volop in op het plaatsen van zonnepanelen op beschikbare Gentse daken omdat een groot deel van het potentieel onderbenut blijft.


Burgercoöperatie Energent zorgt voor meer zonnepanelen in Gent


foto: Bond Beter Leefmilieu, 2017

Wat is Energent en hoe werkt zo een burgercoöperatie?
videoWat is Energent en hoe werkt zo een burgercoöperatie?
Het coöperatieve vennootschap investeert mee in hernieuwbare energieprojecten, en is ecologisch en sociaal geëngageerd


Wat is Energent en hoe werkt zo een burgercoöperatie?

Het coöperatieve vennootschap investeert mee in hernieuwbare energieprojecten, en is ecologisch en sociaal geëngageerdfoto: Energent, Gent 2014