NLENFR

De Stiemerbeek

Na jaren van gebrekkig beheer verloor de stad Genk haar band met de Stiemerbeek en bleven de rijke potenties van het landschap onbenut. Genk tekent een nieuwe ambitie voor de Stiemerbeek uit die inzet op de transformatie van de beek van statische en ingekapselde waterloop naar een natuurlijke en dynamische vallei.

Met het oog op een veerkrachtige groenblauwe omgeving voor de stad en haar bewoners, vertrekt de strategie Ontwikkeling van de Stiemervallei van de stad Genk vanuit een brede thematiek die mens, natuur en ondernemersactiviteit met elkaar verbindt. Naast het herstellen van het natuurlijk, ecologisch watersysteem wordt er ook geïnvesteerd in duurzame activiteiten en samenwerkingen in de beekvallei.

Bij het opwaarderen van de waterkwaliteit en het beekprofiel wordt gebruik gemaakt van zowel technische maatregelen als nature-based solutions. Zo wordt er meer variatie in de aan de beek gekoppelde natuur gecreëerd, om de biodiversiteit en de beleving te vergroten. Tegelijk wordt deze beleving toegankelijker gemaakt door het herstellen en aanleggen van verbindingsroutes doorheen de vallei en het inrichten van nieuwe publieke ruimtes. Ook het narratief van de vallei speelt een rol in het bestendigen van de band tussen stad en beek; getuigenissen, portretten en verhalen die zich afspelen in de Stiemerbeekvallei worden verzameld op de website en een jaarlijkse, interactieve tentoonstelling zet het gebied nog verder in de kijker.

De stad probeert Genkenaren, ondernemingen en verenigingen zoveel mogelijk te betrekken in de gebiedsontwikkeling d.m.v. de zogenaamde ‘Stiemerdeals’. Een van de Stiemerdeals is bijvoorbeeld het ‘Stiemerlab’, een traject in samenwerking met onder andere VITO, LUCA school of Arts, UHasselt en de VMM, dat werd opgezet om samen met Genkenaren de waterkwaliteit van de beek in kaart te brengen.

partners en actoren
Stad Genk, Fluvius, Aquafin, VMM, VLM, provincie Limburg, Natuurpunt, ANB, Infrax, Green4Grey, Trage Wegen vzw, De Andere Markt, Integraal Waterbeleid Demerbekken, De Wijers
thema
water, biodiversiteit, beheer, productie, mobiliteit
innovatieve aspecten
organisatievorm, beleidsinnovatie, cultuurverandering, eigenaarschap
schaal
regio
website
genk.be


slideshow
Genk Stiemert
Een jaarlijkse interactieve tentoonstelling laat de Genkenaar kennismaken met de Stiemervallei in het verleden, heden en de toekomst. Daarnaast worden de Genkenaren en bezoekers uitgenodigd om de vallei te verkennen tijdens verschillende activiteiten.

Schema Stiemerdeals
imageSchema Stiemerdeals
Onderdeel van de integrale gebiedsbenadering van de Stiemervallei is de focus op een hechte samenwerking tussen overheid en lokale actoren.


Schema Stiemerdeals


foto: Stad Genk

Stiemerbeekkunst
imageStiemerbeekkunst
Gedurende een jaar verbleef illustratrice en beeldend kunstenares Charlotte Peys in de omgeving van de Stiemerbeek. Het werk dat daaruit voortvloeide is verzameld op de website logboekvaneenbeek.be.


Stiemerbeekkunst


foto: Charlotte Peys, Genk 2020

Video Stiemervallei Connecting Nature
videoVideo Stiemervallei Connecting Nature
Een video over de visie en ambitie voor de ontwikkeling van de Stiemervallei tot groen-blauwe levensader voor de stad.


Video Stiemervallei Connecting Nature

Een video over de visie en ambitie voor de ontwikkeling van de Stiemervallei tot groen-blauwe levensader voor de stad.foto: Stad Genk, 2018

Masterplan
artikelMasterplan
Het masterplan vormt een flexibel ruimtelijk kader waarmee het transformatieproces van de Stiemervallei gestuurd kan worden.


Masterplan


foto: Stad Genk, Genk 2019