NLENFR

De Landgenoten

De Landgenoten willen land op lange termijn vrijwaren voor voedselproductie. Ze doen dit door landbouwgronden te kopen met het geld van aandeelhouders, schenkers en occasionele inkomsten. De Landgenoten verhuren de landbouwgronden vervolgens aan (bio)boeren via loopbaanlange contracten.

Vanuit de vaststelling dat toegang tot grond een van de grootste drempels is voor starters of uitbreiders, koopt en verhuurt stichting en coöperatie De Landgenoten landbouwgrond aan bioboer.in.nen via loopbaanlange contracten. De huurovereenkomsten bieden boer.in.nen grondgebruiksgaranties op lange termijn. De bioboer.in.nen krijgen de zekerheid om bij de opstart, uitbreiding of omschakeling van hun bedrijf toegang te hebben tot grond voor de rest van hun loopbaan. Door de gronden langdurig te verhuren, verzekeren De Landgenoten bovendien dat de grond voor biolandbouw bestemd blijft over verschillende generaties heen. Op die manier rendeert de jarenlange investering in biologische bodembewerking en -opwaardering. Het bedrijfsmodel van de coöperatie zorgt voor een langdurige bescherming en instandhouding van een gezonde en levende bodem.
Als eerste Vlaams biogrondfonds wist De Landgenoten te innoveren op het vlak van grondmobilisatie. Momenteel hebben ze acht gronden in bezit, slechts een fractie van de beoogde doelstelling. De op crowdfunding en subsidie gebaseerde financiële organisatie, in het bijzonder ten opzichte van de concurrentie op de grondmarkt, maakt verdere opschaling fragiel. Daarom gaan De Landgenoten ook actief op zoek naar boer.in.nen die interesse hebben om boerderijen over te nemen van stoppende landbouwers. Op die manier kunnen ze garanderen dat de grond in actief landbouwgebruik blijft. Ze nemen daarnaast ook grond in beheer of geven advies aan grondeigenaren om hun grond duurzaam te laten bewerken. De Landgenoten zetten eveneens in op sensibilisering en het samenbrengen van burgers die op gemeenschappelijke basis grond willen beheren. Ten slotte bieden de Landgenoten ook juridisch-technische expertise en kennis aan gemeentebesturen die een duurzaam landbouwproject willen realiseren op hun gemeentegronden.

partners en actoren
Oprichters: BioForum Vlaanderen, Bond Beter Leefmilieu, CSA Netwerk, De Kollebloem, De Wassende Maan, FIAN Belgium, Hefboom, Land-in-zicht, Landwijzer, Natuurpunt, Oxfam Solidariteit, Terre de Liens, Terre-en-vue, Velt, Voedselteams, Wervel en Widar.
thema
wonen, zorg, biodiversiteit, voedsel
innovatieve aspecten
cultuurverandering, solidariteit, beleidsinnovatie, burgerzin, financiering
schaal
plek, gemeente


Diensten aangeboden door De Landgenoten
artikelDiensten aangeboden door De Landgenoten
De Landgenoten biedt mogelijkheden en tools aan om grondzoekende boeren en landeigenaren (zoals stoppende boeren, lokale besturen of groepen van burgers) aan elkaar te koppelen.


Diensten aangeboden door De Landgenoten


foto: De Landgenoten

Schenking Geneviève
videoSchenking Geneviève
De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld.


Schenking Geneviève

De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld.foto: De Landgenoten, Ichtegem 2020

Het Vrije Veld
videoHet Vrije Veld
De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. 


Het Vrije Veld

De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. foto: De Landgenoten, Zutendaal 2021

https://i.vimeocdn.com/video/1141947060-e062413f57f696ac92de88291b63b23424bde9b12d0c875143795e911c7abc97-d_640
videoPortraits: #1 Rony
CSA-boer Rony getuigt hoe het Community Supported Agriculture-model zijn inkomen al bij aanvang van het oogstseizoen verzekert – zijn particuliere klanten betalen een lidmaatschap en dragen zo de risico’s mee. De torenhoge grondprijzen in de stadsrand blijven echter een groot obstakel voor startende landbouwers, ongeacht het verdienmodel.


Portraits: #1 Rony

CSA-boer Rony getuigt hoe het Community Supported Agriculture-model zijn inkomen al bij aanvang van het oogstseizoen verzekert – zijn particuliere klanten betalen een lidmaatschap en dragen zo de risico’s mee. De torenhoge grondprijzen in de stadsrand blijven echter een groot obstakel voor startende landbouwers, ongeacht het verdienmodel.foto: Mieke Debruyne, 2020

Tournée Aréale
videoTournée Aréale
De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. 


Tournée Aréale

De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. foto: De Landgenoten, De Haan 2021

De Landgenoten rondt eerste bedrijfsovername
succesvol af
artikelDe Landgenoten rondt eerste bedrijfsovername succesvol af
Naast landbouwgronden kopen de Landgenoten ook biobedrijven op die zelf geen geschikte overnemer vinden. Dit verzekert het bestaansrecht van het biobedrijf en verlaagt de drempel voor startende of uitbreidende landbouwers.


De Landgenoten rondt eerste bedrijfsovername
succesvol af


foto: Vilt

Fruitteeltbedrijf De Kleinaart
videoFruitteeltbedrijf De Kleinaart
De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. 


Fruitteeltbedrijf De Kleinaart

De Landgenoten koppelen boerin.nen die op zoek zijn naar grond met actoren die landbouwgrond ter beschikking hebben en brengen ze in beeld. foto: De Landgenoten, Ulbeek 2021

De Landgenoten geeft bioboeren (adem)ruimte: 
investering voor de toekomst
artikelDe Landgenoten geeft bioboeren (adem)ruimte: investering voor de toekomst
Het inlossen van de noodzakelijke gigantische investering in landbouwgrond, zorgt ervoor dat jonge (bio)boer.in.nnen opnieuw financiële ademruimte krijgen om hun projecten te realiseren.


De Landgenoten geeft bioboeren (adem)ruimte: 
investering voor de toekomst


foto: Stampmedia

Access to Land and Community Supported
 Agriculture: stories from Europe
artikelAccess to Land and Community Supported Agriculture: stories from Europe
Toegang tot grond en grondgebruik voor de agroecologische boer is een uitdaging die onze regio overstijgt, hoewel de landbouwgrondprijzen in België bij de hoogste van Europa zijn. Accestoland.eu is een praktijkplatform waar Europese bottom-up initiatieven ervaring delen rond innovatieve samenwerkingsmodellen.


Access to Land and Community Supported
 Agriculture: stories from Europe


foto: Peter Volz (Agronauten, Regionalwert AG Freiburg) Rachel Harries (Soil Association) Véronique Rioufol (Terre de Liens) Brîndusa Bîrharla (Eco Ruralis) Jocelyn Parot (Urgenci) Morgane Iserte (Urgenci), 2017